Ansök till European Youth Awards 2017

Är du en person som brinner för förändring? Är du dessutom involverad i ett digitaliseringsprojekt? Ta då chansen och sök EU:s ungdomspris!

Har du en idé eller ett digitalt projekt vars syfte knyter an till målen för Europa 2020, Europeisk rådet eller FN:s mål för hållbar utveckling? Är du dessutom under 33 år och bor i någon av de här 59 länderna så kan du söka till European Youth Awars 2017.

Det finns åtta kategorier; ett hälsosamt liv, smart lärande, koppla samman kulturer, miljö, aktivt samhällsengagemang, hållbar ekonomi och en öppen innovation och speciell kategori relaterad till vatten.

Tre vinnare i var kategori kommer att bjudas in till EYA festivalen i Österrike från den 29 november till den 2 december för att presentera sitt projekt och ta emot sina pris. Resekostnader och boendekostnader kommer betalas.

Ansök senast den 15 juli 2017.

För mer information, läs mer här

/Sanna Schumacher

 

 

 

 

12 Jun 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information