Arbete i närliggande regioner för att överkomma gränsöverskridande hinder

EU-kommissionen arbetar för att överkomma gränsöverskridande hinder som förekommer i gränsregioner i EU. Genom att identifiera problemen vill de lyfta fram goda exempel på hur gränsregioner har arbetat för att sprida vidare.

För att överkomma hinder och fullt utnyttja den potential som finns i EU:s gränsregioner så har EU-kommissionen lanserat ”Border Focal Point” som ska stödja regioner för att arbeta mot problem som förekommer i EU:s gränsregioner. Dessa regioner motsvarar 40 procent av EU:s yta vilket gör det ytterst viktigt för regionerna att samarbeta med varandra. I EU-kommissionens granskning från 2015 identifierades över 200 problem som kräver förbättring i gränsregionerna för att regionerna ska uppnå sin fulla ekonomiska potential.

Problemen i gränsregionerna

Vanliga problem som EU-kommissionens gransking upptäckte i gränsregioner i EU kan placeras i tre olika kategorier:

Hinder med att arbeta på andrasidan gränsen, såsom att få sin kompetens erkänd i ett annat land eller att det inte finns möjlighet till samma sociala trygghet då man inte bor i samma land som man jobbar i.

– Problematiken i att göra gränsöverskridande affärer, exempelvis att företag inte utnyttjar marknaden i grannlandets region på grund av kostnader med språk och certifiering.

Inskränkning i att gränsöverskridande använda offentliga tjänster, det kan vara så att det närmaste sjukhuset ligger i gränsregionen som även är ett annat land vilket skapar problem med språkmurar eller hinder för ambulans att komma fram. Resultatet blir att man tvingas välja ett sjukhus längre bort.

Samarbete mellan olika nivåer nödvändigt för att lösa problemen

”Border Focal Point” ska främja samarbeta med EU-länder, regionala och lokala myndigheter genom ett nytt digitalt nätverk med start 2018. Det digitala nätverket kommer att samla in goda exempel från gränsregioner som  kan spridas till andra regioner, men också för att ta tag i gemensamma utmaningar gränsregioner har.

Informationen som samlas in från gränsregionerna via "Border Focal Point" kommer också EU:s program Interreg att arbeta vidare. Interreg arbetar med lokala och regionala frågor och gränssamarbeten inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för att finna gemensamma lösningar på problemen genom olika program. I kommande programperiod kommer feedback samlat genom "Border Focal Point" samt andra innovationsprojekt som kommer arr ligga till grund för utformningen av kommande Interreg-program efter 2020.

EU-kommissionen vill lyfta fram innovativa lösningar

I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen ha möjlighet att lyfta fram 20 förebilder på gränsöverskridande arbete i regioner och belöna dem med en summa från det totala beloppet av 600 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Regioner som kan visa på de bästa innovativa lösningar på utmaningar som förekommer i gränsregioner har chansen att tilldelas utmärkelsen. 

Mer information finns här och här.

/Sofia Baumgartner

02 Okt 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information