Arbetsgivare och EU-kommissionen går samman för ökad integration

EU-kommissionen har lanserat ett nytt initiativ ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som för samman privata och offentliga aktörer och syftar till att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

C6woPIlWgAAm8R0

Bakgrunden till initiativet är den europeiska dialogen om kompetens och migration, som är en dialogplattform mellan EU-kommissionen och näringslivets och arbetsmarknadens parter i frågor som rör arbetskraftsmigration. Plattformen lanserades 2016 som ett svar på utmaningen som Europa står inför, då forskningen visar att tredjelandsmedborgare stöter på hinder för att komma in på arbetsmarknaden. År 2016 var sysselsättningsgraden för tredjelandsmedborgare 15,2 procentenheter lägre än för EU-medborgare.

Målet är att stärka arbetsmarknaden med ökad integration i EU
För att stärka arbetsmarknaden på lång sikt, antog EU-kommissionen en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare. På det andra mötet mellan de berörda parterna lanserades initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som inriktar sig på att främja arbetsgivares insatser runt om i Europa för att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

Uppmaning från EU-kommissionen att arbetsgivare ska ansluta sig
Genom initiativet "Arbetsgivare tillsammans för integration" vill EU-kommissionen lyfta fram engagemanget hos enskilda arbetsgivare för att främja integration och uppmuntra fler att ansluta sig. Från och med i dag kan intresserade arbetsgivare ansluta sig till initiativet genom en online enkät (se länken nedan). Ett antal svenska företag, såsom IKEA, NCC och Scandic, har redan demonstrerat sitt engagemang i detta initiativ.

Att vi lyckas med integrationen är inte bara en social angelägenhet, det är också mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt, säger Dmitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Endast genom en framgångsrik integration av alla migranter i EU kan vi göra migration till en möjlighet. Arbetsgivanas engagemang är avgörande för detta. Jag välkomnar de många pågående insatserna runt om i Europa och uppmanar fler arbetsgivare att visa vägen och ansluta sig till initiativet.

Anmäl dig till initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”.

Mer information om initiativet hittar du här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om initiativet här.

Kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare.

/Maria Sandberg

14 Jun 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information