Besöksnäring kopplat till kulturarv

EU-kommissionens har nu öppnat en utlysning inom EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag, COSME. Utlysningen ger möjlighet till medfinansiering av projekt som utvecklar tjänster inom turism relaterade specifikt till den kulturella och kreativa näringar inom sektorn 'kulturarv'. Sista dagen att ansöka är 29 juni.

Utlysning har som mål att skapa ett europeiskt mervärde genom att utöka samarbeten över nationsgränser. Finansieringen av projekten ska hjälpa till att utveckla och stödja internationella produkter och tjänster inom besöksnäringen med en koppling till kulturarv. Målet är att stärka internationella turismsamarbeten och att öka allmänhetens medvetenhet om europeiska kulturarv. 

Varför ansöka?

Genom att öka det ekonomiska stödet till kulturarven ökar man även deras värde, attraktionskraft och bidrar till besöksnäringen. Genom att främja gränsöverskridande samarbeten på området hoppas myndigheten också ska bidra till en de tjänster och produkter som erbjuds av besöksnäringen runt de europeiska världsarven.

För de aktörer som söker projektpartners, antingen till en egen idé eller för att ingå som partner i ett tidigare initiativ, går det att skapa en profil i CORDIS databas (Community Research and Development Information Service). Där går det dels att skapa en egen annons för att hitta partners och dels se vilka befintliga aktörer och projektidéer som söker partners.

Krav för ansökan är bland annat att det tänkta projektet centreras kring minst ett världsarv på UNESCO:s världsarvslista. Det ska även involvera partners från minst fyra EU- eller COSME-anslutna länder (EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag).

Sista ansökningsdatum är 29 juni.

För information om ansökan se EASME:s hemsida

CORDIS databas hittar du här

/Sanna Schumacher 

09 Maj 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information