Bioekonomin på agendan

Ett antal aktiviteter vilka avhandlar bioekonomin genomförs i november såväl i Bryssel som i Övre Norrland.

1. Bioeconomy Week och High-level meeting on the Bioeconomy, 14-17 november i Bryssel

EU-kommissionen anordnar en Bioeconomy Week 14-17 november i Bryssel. Den 16 november hålls en ”High-level meeting on Bioeconomy”. EU-kommissionen presenterar sitt arbete med översyn av strategin för den europeiska bioekonomin samt bjuder in till diskussioner på högnivåmötet den 16 november i Bryssel. Vidare presenteras manifestet för den europeiska bioekonomin som utarbetats av en panel bestående av intressenter från en rad medlemsländer och som stakar ut inriktningen på utveckling av bioekonomin. Separata parallella sessioner hålls efter plenum under ledning av de 9 berörda generaldirektorat som är medtecknade av bioekonomins strategin.

Program

2. Wood Building Summit, 7-8 november i Skellefteå

Wood Building Summit är en mötesplats för kunskapsdelning om hållbart och effektivt träbyggande. Det hållas vartannat år i Skellefteå, en kommun som har långtgående samarbete med universitet och industrin för att förnya och skapa kring träbyggande. Beslutsfattare, akademi och industri träffas för att diskutera hur byggande i trä bidrar till att uppnå klimatmålen på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt. Wood Building Summit hålls i år den 7-8 november. Bland annat hålls den internationella träkonferensen under 2 dagar på temat "Varför, hur och när bygga i trä" med medverkan av Peter Eriksson, bostadsminister, samt Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Program

3. BIOBASE 2017, 22-23 november i Piteå

Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet anordnar konferensen BIOBASE 2017 om cirkulär och bioekonomin. BIOBASE-konferensen är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar kommer BIOBASE att visa upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi följer flödet från trädet i skogen genom alla industriella processer till produkter i ett omfattande cirkulärt flöde, med medverkan av Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Från Euroepiska institutionerna medverkar Jeremy Wall, EU-kommissionen DG GROW, Alexander Schenk Euroeiska investeringsbanken EIB samt Christofer Fjellner Europaparlamentet.

Program och anmälan

4. Swedish Forest Management and the Bioeconomy, 28 november i Bryssel 

North Sweden anordnar inom ramen för och i samverkan med Europaforum Norra Sverige ett skogsseminarium "Swedish Forest Management and the Bioeconomy" den 28 november i Bryssel. På seminariet diskuterar beslutsfattare på regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar och till framväxten av den skogsbaserade bioekonomin. 

Seminar "Swedish Forest Management and the Bioeconomy"

Inbjudan och program

Anmälningslänk

Kontakta oss på North Sweden European Office vid frågor om:

Programmet: Mona Mansour

Anmälan Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson

/Mona Mansour

 

 

29 Sep 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information