Den cirkulära ekonomin – ny rapport visar resultat och vägen framåt

I slutet av 2015 presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Planen innehöll åtgärder som omfattade varje steg av produktens livscykel från design fram till avfallshantering. I handlingsplanen ingick bland annat förslaget på översyn av EU:s avfallslagstiftning. Nu presenterade EU-kommissionen en rapport för vilka resultat som har åstadkommits så här långt genom implementering av åtgärdspaketet.

tumblr_nqwvm3joWL1u3v996o1_r1_1280

Europaparlamentets informationsgrafik om den cirkulära ekonomin

Energi från avfall – riktlinjer till medlemsländerna i EU
Tillsammans med dagens rapport presenterade EU-kommissionen ett meddelande om energiåtervinning från avfall. Meddelandet framhäver den stora vikten som avser omvandlingen från avfall till energi i den cirkulära ekonomin och ger en vägledning till medlemsstaterna när det gäller att finna den rätta rangordningen av avfallshantering och dess hållbarhet. Enligt kommissionens meddelande, presenterar förebyggande och återvinning av avfall de bästa alternativen. Denna vägledning syftar på att hjälpa medlemsstaterna att optimera sina bidrag till energiunionen och förbättra förutsättningarna för ett stark gränsöverskridande partnerskap i linje med EU:s miljömål. 

I korthet innefattar rapporten följande:

  • Ytterligare åtgärder, som riktar sig mot att förstärka plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB), för att föra investerare och innovatörer samman,

  • Riktlinjer till medlemsstaterna om omvandling av avfall till energi,

  • Förslag till en modernisering av lagstiftningen, som innebär en begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. 

Ökat samarbetar med EIB för att stimulera investeringar inom den cirkulära ekonomin  
Med positiva erfarenheter från investeringsplanen för Europa i ryggen, vilken i slutet av 2016 redan hade mobiliserat 164 miljarder euro i investeringar, kommer plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin att stärka kopplingarna mellan befintliga instrument, bland annat Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InnovFin-programmet (EU-finansiering för innovatörer) inom ramen för Horisont 2020, och eventuellt utveckla nya finansiella instrument för projekt inom den cirkulära ekonomin. 

Utöver detta, uppmanade EU-kommissionens vice ordföranden att fortsätta öka både offentliga och privata investeringar och att sprida kunskap om affärspotential hos projekt inom den cirkulära ekonomin. De framhävde betydelsen av den cirkulära ekonomin för miljöfrågor, samt dess stora potential att påverka klimat förändringarna. Under det kommande året planerar kommissionen att fortsätta genomföra handlingsplanen och syftar till att utarbeta en strategi för plast, vattenåteranvändning och en övervakningsram för den cirkulära ekonomin.

Konferens om framtidens cirkulära ekonomi 9-10 mars
För att visa fram de viktigaste delarna i vad som hittills uppnåtts och diskutera framtida resultat med berörda parter anordnar EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en konferens om den cirkulära ekonomin den 9–10 mars 2017. Vid konferensen kommer man också att presentera den europeiska intressentplattformen för den cirkulära ekonomin.

Konferens om framtidens cirkulära ekonomi 9-10 mars
För att visa fram de viktigaste delarna i vad som hittills uppnåtts och diskutera framtida resultat med berörda parter anordnar EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en konferens om den cirkulära ekonomin den 9–10 mars 2017. Vid konferensen kommer man också att presentera den europeiska intressentplattformen för den cirkulära ekonomin.

Anmäl dig till konferensen här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här 

Läs mer om EU-kommissionens åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin här  

Läs EU-kommissionens meddelande om omvandling av avfall till energi här

/Maria Sandberg

 

01 Feb 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information