Dokumentation OECD-lansering

Den 13-14 mars lanserades OECD:s studie över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, på den Europeiska Regonkommittén i Bryssel. Under två dagar samlades representanter från lokala, regionala, och nationella nivån, samt OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regionkommittén med flera för att lyssna på intressanta föreläsare och diskutera norra Europas utveckling.

Nu kan du ta del av dokumentationen från lanseringsseminariet den 13 mars och det efterföljande fördjupningsforumet den 14 mars. Det var nätverket NSPA som tillsammans med OECD och den Europeiska Regionkommittén bjöd in till lanseringen av den samma dag publicerade så kallade territorial review som OECD gjort för de 14 regionerna i NSPA, där Norrbotten och Västerbotten ingår.

DSC_1031

Fullsatt i Europeiska Regionkommittén i Bryssel vid lanseringen av OECD:s rapport om NSPA med medverkan från ledande företrädare från OECD, EU, regeringarna och regionerna med flera

Studien, utförd av världens ledande analysorgan för ekonomisk utveckling, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, är viktig för tillväxtarbetet och framtagande av kommande regionala utvecklingsplaner och för arbetet i att överlag stärka norra Europas utveckling i samspel med EU och de berörda länderna och regionerna. OECD, tillsammans med NSPA:s nätverk samt ledande företrädare från EU men även berörda länders regeringar med flera, presenterade och diskutera rapporten och dess huvudpunkter. Studien ger rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna men också gentemot nationell nivå i Sverige, Finland och Norge samt hela EU, för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa.

Den efterföljande konferensen arrangerades också av North Sweden tillsammans med regionkontoren för NSPA och bjöd på ledande aktörer i EU samt en fördjupning från OECD för att mellan NSPA-representanterna diskutera hur nu arbetet tas vidare på hemmaplan och gentemot EU.

På vår hemsida hittar du dokumentation och presentationer från lanseringens första gemensamma dag samt från fördjupningsseminariets andra dagen.

Dokumentation från lanseringen av OECD-rapporten för NSPA 13 mars


Programmet hittar du här

Ta del av Chris McDonalds, OECD, presentation av rapporten 13 mars

Läs NSPA:s nyhet om lanseringen

Läs North Swedens nyhet om lanseringen av OECD-rapporten i Bryssel 13 mars

NSPA:s pressmeddelande 13 mars hittar du här

Dokumentation från fördjupningsseminariet av OECD-rapporten för NSPA 14 mars


Programmet hittar du här


Ta del av Chris McDonalds, OECD, presentation 14 mars

Läs NSPA:s nyhet om fördjupningsforumet

Läs North Swedens nyhet om fördjupningsforumet

Hela OECD-rapporten för NSPA


Ta del av OECD-rapporten för NSPA i sin helhet med länkar till de regionala kapitlen 

Ta del av den Policy Highlight för OECD Territorial Review on NSPA som också tagits fram av OECD

Tidigare nyheter från North Sweden om OECD-rapporten för NSPA

Läs mer om studien och länkar till underlag i samband med att den beslutades av OECD i Paris under hösten 2016

Läs Mikael Janson, Direktör North Sweden, State of Play: Vad säger egentligen OECD om NSPA?

/Martha Bahta

 

29 Mar 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information