ERRIN cirkulär ekonomi

Den 20 februari koordinerade ERRIN:s arbetsgrupp kring smarta städer och samhällen en workshop kring Cirkulär ekonomi, där North Sweden European Office tillsammans med norra Nederländernas European Office och East and North Finland ingår som gruppledare.

CK ERRIN

Seminarium under workshop

Med titeln ”Urban symbios inom den cirkulära ekonomin” hölls seminariet i ett välfyllt konferensrum i de nederländska provinsernas hus i Bryssel.

Själva höjdpunkten på workshopen var presentationen om det cirkulära ekonomipaketet som hölls av Lana Zutlija, policy officer, DG miljö, EU-kommissionen. 

Den 2 december 2015 lanserade EU-kommissionen sitt lagstiftningspaket för den cirkulära ekonomin. Klimatförändringarna gör att vi snarast måste ställa om vår ekonomi till en grön och hållbar sådan; minska uttaget av ändliga resurser, återvinna mer samt minska avfallet. Den cirkulära ekonomin har potential att skapa ny gröna jobb, minska klimatförändringarna och göra den europeiska ekonomin mer motståndskraftig.

Andra talare under workshopen var;
Pieter Faber, från norra delen av Nederländerna, som öppnade upp workshopen och introducerade var talare.

Johannes Vallivaara, ProAgri Lappi, som representerade landsbyggden i norra Finland.

Ingrid Zeegers, från Fontys Nederländerna, som diskuterade symbiosen mellan landsbygd och mer urbana områden inom det så kallade ”circular Friesland” initiativet i norra delen av Nederländerna.  

Anthony Scully, North Sweden European Office, som framhöll en linje kring cirkulär ekonomi och initiativ kring det I Umeå i norra Sverige. Han talade även om liknande förhållanden i de närliggande städerna Skellefteå och Luleå.

Marc Veenhuizen, Gemeente Apeldoorn, beskrev den rena teknologiska regionen Apeldoorn i Nederländerna

Susanna Forjan, UIA, informerade konferensdeltagarna om de senaste nyheterna kring Urban innovative Actions (UIA).

Richard Tuffs, Chef för ERRIN, ledde en paneldiskussion med de olika talarna där det reflekterades kring de komplexiteter som finns med att initiera den cirkulära ekonomin som en del av de redan existerande urbana och landsbygds utvecklingsprojekten.  

För mer information eller om du vill veta mer, kontakta Anthony Scully på anthony.scully@northsweden.eu

/Sanna Schumacher 

09 Mar 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information