EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi

Industrin var en av fem viktiga prioriteringar för EU:s framtid enligt Jean-Claude Juncker i det tal till unionen som han höll den 13 september i Strasbourg. Nu presenterar EU-kommissionen en ny industripolitisk strategi där en säker, trygg och hållbar industri står i centrum.

Stärkt säkerhet och trygghet

Den nya strategin berör bland annat åtgärder för att stärka industrins cybersäkerhet samt skapa ett friare flöde av andra uppgifter än personuppgifter. Initiativet berör också frågor som skydd av immateriella rättigheter, förbättring av offentlig upphandling i EU och utvidgad kompetensagenda för vissa yrkesgrupper. Strategin innefattar även en förändrad förteckning av råvaror av avgörande betydelse för industrin i EU. För dessa råvaror kommer kommissionen fortsättningsvis att medverka till att säkerställa en trygg, hållbar och överkomlig tillgång till för alla EU:s industrier.

Nya förslag för en hållbar industri

Strategin föreslår även flera åtgärder inom cirkulär ekonomi så som en ny strategi för plast samt åtgärder för bättre produktion och omvandling av förnybara biologiska resurser. En hållbar finansiering för att bättre styra de privata kapitalflödena mot hållbarare investeringar är en annan åtgärd som presenteras samt en balanserad och progressiv handelspolitik. Även ett ramverk för kontroll av utländska direktinvesteringar som kan utgöra ett säkerhetshot ska bidra till en bättre industri enligt EU:s rapport. Nya förslag presenterades också gällande ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet samt strängare regler för koldioxidutsläpp från bilar och lätta lastbilar. En ny handlingsplan för infrastruktur anpassad för alternativa bränslen med mål att främja utbyggnaden av laddningsinfrastruktur var också det ett nytt förlag ur strategin.

”Genom att bejaka den tekniska utvecklingen, omsätta investeringar i forskning till innovativa affärsidéer och fortsätta arbetet med en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kommer vi att bana väg för en smart, innovativ och hållbar industri i Europa.” Säger sysselsättningskommissionären Jurki Katainen.

Läs mer om kommissionens stretegi här!

Läs North Swedens fördjupning kring EU-kommissionens lista över sällsynta råvaror här.

/ Lovisa Jonsson

20 Sep 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information