EU-pengar till företag

Nu finns möjlighet för din organisation som vill utveckla internationella klustersamarbeten att ansöka om finansiering inom COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram och ger stöd till små- och medelstora företag.

Syftet med utlysningen är att intensifiera samarbetet mellan kluster och företagsnätverk över nationsgränser och sektorsgränser och stötta Europeiska strategiska klusterpartnerskap i att etablera sig så att dessa kan driva på utvecklingssamarbeten utanför EU.

Det är möjligt att söka stöd för en av tre olika inriktningar:

1a. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Inga särskilda begränsningar finns när det gäller sektorer.

1b. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Särskilt riktat till kluster inom "earth observation" och för att dra nytta av affärsmöjligheterna med satellitobservationer.

2. Att implementera, testa och utveckla insatser från tidigare Cluster Go

Vilken typ av projekt?

Projektet får inte finansieras för samma insats med andra EU-pengar. Det finns inga möjligheter att få ersättning för retroaktiva kostnader. EU-stödet får heller inte syfta till att generera vinst och den beskrivna budgeten ska anges i euro.

Ni som sökande måste bifoga intyg för varje partner där de bekräftar sitt aktiva deltagande när det gäller nätverkande, lärande och att stödja små och medelstora företags innovation.

Det måste ingå minst tre partners i projektet, som alla är klusterorganisationer eller motsvarande och finns inom EU. Dessutom måste de vara registrerade eller planera att registrera sig på European Cluster Collaboration Platform (EECP).
Projekten beräknas kunna starta i november-december 2017. Maximal längd för projektet är 24 månader.

Budget
Den totala budgeten för insatsen är 5 790 000 euro. Beräknat antal projekt är 19.

Maxbelopp per projekt är 200 000 euro förutom för inriktningen på ”earth observation” där maxbeloppet är satt till 448 750 euro.

Maximal EU-finansiering är 75 procent.

Hur ansöker jag?
Skicka er ansökan elektroniskt genom EU-kommissionens webbplats, clustercollaboration.eu
Sista dagen att ansöka är 23 maj 2017.

Kontakt:

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket

Telefon: 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan:

kontakta ec.europa.eu

Läs mer och ansök här 

Läs North Swedens informationsblad om COSME

/Sanna Schumacher 

09 Maj 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information