Europeiska kulturarvsåret 2018

Kulturarv är vad som ger Europa som helhet och de enskilda länderna en identitet och minnen. Våra ekonomier är även en viktig del med grund i kulturarvet, då de kulturskatter som finns är något som ofta gynnar turistnäringen, vilket i sin tur ger fler jobb.

27 april röstar Europaparlamentet om att göra 2018 till europeiskt kulturarvsår.

Genom att främja kulturarvets roll i och med att satsa på bland annat huvudmål som inkluderar;

- att främja det europeiska kulturarvets roll som en del av den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen.

- att förbättra det europeiska kulturarvets bidrag till ekonomi och samhälle genom sin direkta och indirekta ekonomiska potential.

- att bidra till att främja kulturarvet som ett viktigt inslag i EU:s internationella närvaro. Främjandet av värdet av kulturarvet är också ett svar på den nu pågående och avsiktliga förstörelsen av kulturskatter i Mellanöstern,

Genom de strategiska satsningarna vill EU kunna återföra kulturarvet till det offentliga medvetandet och ge det den värdighet som det förtjänar och i och med det kunna stärka länders identiteter. Samtidigt kan man återupptäcka det som ligger till grund för det samhälla vi lever i idag.

Efter förhandlingar med medlemsländernas nationella regeringarna i ministerrådet och EU-kommissionen har Europaparlamentet säkerställt en budget på 8 miljoner euro för marknadsföring av kulturarvsåret under 2018.

Projektet ”Cultural Heritage Count for Europé” visar att cirka 300 000 människor arbetar inom kulturarvssektorn i EU och så många som 7,8 miljoner arbetstillfällen skapas indirekt av sektorn.

Läs mer om projektet här

Läs om utvärderingen av Umeå som kulturhuvudstad 2014 här

/Sanna Schumacher

 

 

26 Apr 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information