EU:s solidaritetskår är ett nytt initiativ för frivilligarbete i EU

En satsning på Europas unga lanserades 7 december av EU-kommissionen i syfte att prioritera och underlätta möjligheterna till ungas sysselsättning. Ett av initiativen är en europeisk solidaritetskår som ska introducera frivilliga unga medborgare i projekt för att hjälpa samhällen inom hela EU.

Det kan handla om det mesta från återuppbyggnad efter naturkatastrofer till arbete med social utslagning, fattigdom, hälsorelaterade problem eller att hjälpa till att ta emot och integrera flyktingar. Nu erbjuds svenska ungdomar en möjlighet att hjälpa till inom ramen för ett nytt europeiskt volontärinitiativ, även kallat den europeiska "solidaritetskåren". I utbyte får du färdigheter, erfarenheter och språkkunskaper som kan vara värdefulla när du söker arbete eller funderar på utbildning. I vissa fall utgår också ersättning eller ett bidrag för resa och uppehälle.

solidaritycorps

Vem kan delta och vad finns det för villkor?

Solidaritetskåren riktar sig till medborgare mellan 18 – 30 år som vill bidra till samhället och hjälpa människor inom EU som har det svårt. Utplacering av deltagarna kan ske i något av de 28 medlemsländerna, samt Island, Makedonien, Turkiet, Liechtenstein och Norge med rätt att tacka nej till tjänsten som erbjuds. Aktörer som bland annat myndigheter och företag som arbetar med solidaritet kan rekrytera unga som anställda, volontärer, lärlingar eller praktikanter. Detta kräver dock att aktören uppfyller vissa kriterier och anammar den Europeiska solidaritetskårens stadga.

-       För mig har det alltid varit själva kärnan i Europeiska unionen. Det är inte fördragen, näringslivet eller ekonomin som binder oss samman, utan våra värderingar. Volontärerna omsätter dessa värderingar i praktiken varje dag säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Deltagarnas arbetsuppgifter kan vara att motverka socialt utanförskap, dela ut mat, ta emot migranter och flyktingar, hjälpa till med integration, skydda miljön, förebygga naturkatastrofer, samt arbeta kring utbildning eller hälsa. Ett krav är att deltagarna måste arbeta efter de mål och principer som solidaritetskåren sätter upp så som respekt för människan och mänskliga rättigheter, solidaritet, jämställdhet, rättvisa och EU-värderingar. Vid volontärarbete på heltid får deltagaren EU-bidrag för resa och uppehälle. Deltagare inom praktik- eller lärlingstjänster får bidrag till uppehälle och omfattas av ett anställningsavtal.

Tjänsten inom solidaritetskåren kan omfatta områden så som:

-       Medborgarskap och demokratiskt deltagande

-       Miljö och naturskydd

-       Hälsa och välbefinnande

-       Utbildning

-       Jobb och entreprenörskap

-       Kreativitet och kultur

-       Idrott

-       Socialt stöd och välfärd

-       Mottagande och integration av flyktingar och migranter

-       Katastrofberedskap och återuppbyggnad

Andra initiativ denna satsning involverar är ungdomsgarantin för att bekämpa arbetslösheten bland unga. Efter att detta initiativ iscensatts 2013 har antalet arbetslösa minskat med 1,6 miljoner och nu beslutade EU-kommissionen att lägga till ytterligare 2 miljoner euro för att ytterligare hjälpa speciellt utsatta länder med hög ungdomsarbetslöshet. För att öka chanserna till jobb introduceras ErasmusPro inom Erasmus+ för lärlingsplatser utomlands. Lärlingsplatserna ska vara mellan 6 – 12 månader och syftar till att öka utomlandserfarenheten bland ungdomar, eftersom forskning visar att detta är ett effektivt sätt där unga utvecklar sina färdigheter och är något som uppskattas av arbetsgivare. EU-kommissionen presenterar även förslag för hur medlemsländer kan förbättra ungas utbildning.

 

Mer information om frivilligt arbete i EU hittar du här

Anmäl dig till den europeiska solidaritetskåren här 

Läs mer om satsningen på Europas unga här 

17 Jan 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information