Kreativa Europa har öppnat två utlysningar för kulturarv

År 2018 är det Europaåret för kulturarv och då vill EU-kommissionen uppmärksamma olika kulturarv som finns i Europa. De stöd som EU:s kulturprogram Kreativa Europa utlyser är för att främja kulturarv med en total budget på sammanlagt 10 miljoner euro.

EU-kommissionen vill finansiera transnationella samarbetsprojekt som är kopplade till Europaåret för kulturarv. Genom projekt som ökar medvetenhet om kulturella arv ska projekten göra påverkan på långsikt i EU. Kulturprogrammet Kreativa Europa är ett ramprogram inom EU-kommissionens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) där samverkan inom kultur, konst, film, tv och dataspel främjas.

Kreativa Europa utlyser två olika stöd för ökad medvetenhet och förstärka samarbetet på den kulturella sektorn

Den första utlysningen är till stöd för samarbetsprojekt som är relaterade till Europaåret för kulturarv. Tanken bakom detta stöd är att visa uppskattning för kulturarv och öka medvetenheten om dem i Europa samt att förstärka känslan av samhörighet i EU. Sista ansökningsdag för den första utlysningen är 22 november 2017.

EU-kommissionen utlyser också ett annat stöd för europeiska samarbetsprojekt. Till skillnad från det första stödet är målet att förstärka samarbetet på de kulturella och kreativa sektorerna både transnationellt men också internationellt för att bidra till innovation inom sektorerna. Sista ansökningsdag för den andra utlysningen är 18 januari 2018.

Vem kan söka?

För att kunna ansöka om dessa stöd från Kreativa Europa, måste sökanden vara europeiska kulturella aktörer och arbeta aktivt i sektorn för kreativitet och kultur. Dessutom måste aktörerna vara skapade juridiskt i ett land som är med i delprogrammet Kultur. Det är inte möjligt för fysiska personer att ansöka om stöd.

Läs mera om utlysningarna här.

Vad är Europaåret för kulturarv 2018?

Kulturella arv är litteratur, konst, mat, filmer, berättelser vi berättar och mycket mera. Dessa arv har en roll i samhällen i EU historiskt men också i framtiden. Digitalisering ger tillgång till kulturarv på ett helt nytt sätt. Genom att fira kulturarv i EU år 2018 är målet att främja Europas rika och mångsidiga kulturarv men också att höja uppskattningen för arven samt att skydda dem. 

Läs mer om Europaåret för kulturarv här.

/Sofia Baumgartner

02 Okt 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information