Lansering av OECD 13 mars

Välkommen till lanseringen av OECD:s rapport om NSPA

Måndag 13 mars 2017 klockan 15:00 till 18:00
Europeiska Regionkommittén, Rue Belliard 99-101, Bryssel, Belgien

Efter lanseringsseminariet inbjuds deltagarna till mottagning

Den unika OECD-studien över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas offentliggörs i samband med att den presenteras i Bryssel.

Måndagen den 13 mars klockan 15.00 publicerar organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie som de har genomfört på de regioner som ingår i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD kommer, tillsammans med NSPA:s nätverk samt ledande företrädare från EU men även berörda länders regeringar med flera, att presentera och diskutera rapporten och dess huvudpunkter.

Studien ger rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna men också gentemot nationell nivå i Sverige, Finland och Norge samt hela EU, för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa.

Välkommen att medverka vid denna lansering och att ta del av rapporten.
Vänligen registrera deltagande senast 24/2 till: martha.bahta@northsweden.eu 

Se programmet för lanseringen den 13 mars här (pdf) 

Ta del av inbjudan här (pdf)

Bakgrund

NSPA:s nätverk består av 14 regioner i norra Sverige, östra och norra Finland samt norra Norge. Dessa regioner har under två års tid medverkat i en Territoral Review genomförd av OECD. Syftet med studien är att visa på de utmaningar, men även de möjligheter, som finns och hur NSPA gemensamt kan skapa en utgångspunkt för att ytterligare stärka sin utvecklingskraft i Europas absoluta framkant, såväl geografiskt som utvecklingsmässigt.

Den av OECD nyligen presenterade Regional Outlook ger ett tydligt budskap; det är inte bara storstäder i Europas centrum som står för tillväxt, de mindre urbana områden inom Europa står för en stor del av tillväxten. NSPA är ett exempel på de potentialer som finns vilket innebär att det inte bara är möjligt, utan även nödvändigt, att satsa i dessa regioner. Detta till gagn för de enskilda nordiska länderna men även EU som helhet.

Läs mer om lanseringen och OECD-studien här

Uppföljningskonferens

På tisdagen, 14 mars, kommer representanterna från NSPA-regionerna att fortsätta diskussionerna vid ett NSPA "OECD-Forum", i dialog med företrädare för OECD, EU och andra nyckelaktörer, för att fördjupa den gemensamma förståelsen av OECD-resultaten och påbörja arbetet med att genomföra förslagen i rapporten. Mer information om evenemanget som riktar sig till regionala företrädare i NSPA finns att läsa här

08 Feb 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information