Ministerrådet godkände förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar

EU-kommissionen presenterade den 14 september 2016 ett förslag om förlängning samt en finansiell ökning av Europeiska fonden för strategiska investeringar . Den 8 november 2017 kom COREPER (EU-ambassadörerna från varje medlemsland som representanter för ministerrådet) överens med Europaparlamentet om att förlänga EFSI. Förlängningen är en del av EU:s investeringsplan för Europa.

 

Den 8 november kom ministerrådet överens med Europaparlamentet att förlänga Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) från 2018 till 2020. De kom också överens om att finansiellt utöka fonden. Förlängningen är både tidsmässigt och finansiellt en del av EU:s investeringsplan för Europa. 

 

Estland är ordförandeland för ministerrådet för tillfället och landets finansminister Toomas Töniste säger att med en bättre fond kan investeringar och tillväxt stödjas på lång sikt.  Töniste påpekade också behovet av förlängningen såhär:

 

– Investeringsvillkoren har förbättrats i Europa men investeringskvoten ligger fortfarande under nivåerna före krisen.

 

Förlängningen innebär bland annat en höjning av investeringsmålet till 500 miljarder euro, förlängning av EFSI till slutet av 2020. Europeiska investeringsbankens (EIB) del till EFSI utökas från 5 miljarder euro till 7,5 miljarder euro vid det fall att EIB:s styrelse godkänner detta. I förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet var förhandlarna eniga om att EFSI:s styrelse skulle öka i antal med en oberoende expert som skulle utses av Europaparlamentet. Idag består fondens styrelse av fyra personer, tre utsedda av EU-kommissionen och en utsedd av EIB.

 

Europaparlamentet ska till näst ta frågan i behandling och kommer arbeta med frågan och förväntas godkänna förordningen redan vid första behandlingen efter vilket Rådet har möjlighet att godkänna förordningen.

 

Vad är EFSI?

Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI, är EU:s flaggskeppsinitiativ inom ramen för ”En investeringsplan för Europa”. EFSI löper under 2015-2018 och ska fullt utbyggd i mitten av 2018 innehålla 315 miljarder euro. EFSI stimulerar deltagande av privat kapital främst institutionella investerare i investeringsprojekt i EU. Fonden tar projektrisken genom att ställa garantier och på så sätt står för en inledande förlust.Budgetgarantin inom fonden är 21 miljarder euro varav 16 miljarder euro kommer från EU-kommissionen och 5 miljarder euro från EIB. Syftet är att med EFSI:s garantier säkerställa en multiplikatoreffekt på 1:15. Stöd går till strategiska investeringar på områdena infrastruktur, utbildning, forskning och innovation samt riskfinansiering för små och medelstora företag. Genom att förbättra affärsklimatet och finansieringsförhållanden banar EFSI enligt EU-kommissionen väg för en digital inre marknad, en energiunion och en kapitalmarknadsunion.

 

Olika företag, organistioner, fonder och plattformer kan ansöka om stöd från EFSI.

 

Ansöka om stöd från EFSI 

Information om belopp, stödberättigade kriterier och villkor finns på Europeiska investeringsbankens hemsida 

 

För mer information kontakta oss
Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs
North Sweden European Office

/Sofia Baumgartner & Mona Mansour

 

Mer information
Läs vår nyhet om EU-kommissionens förslag på förlängning av Efsi här.

Läs mer om Efsi här.

Läs pressmeddelandet här.

 

15 Nov 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information