North Sweden välkomnar Sofia och Lovisa

North Sweden välkomnar våra nya praktikanter Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson till kontoret i Bryssel. De kommer att bistå oss på North Sweden i vårt arbete med bland annat skriva nyheter, rapportera från konferenser, hjälpa till i det dagliga arbetet och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Praktikperioden sträcker sig från början av september fram till mitten av januari. 

Sofia och Lovisa har delvis samma studiebakgrund då de båda studerar sista året på Politices kandidatprogrammet vid Umeå Universitet där de till våren kommer att skriva sina kandidatuppsatser i statsvetenskap.

Sofia kommer ursprungligen från södra Finland men hon flyttade till Umeå för två år sedan då hon började studera vid Umeå universitet. Innan praktiken på North Sweden var hon på utbytestermin i Tyskland vid University of Konstanz där hon läste kurser i statsvetenskap och tyska. Sofia har varit aktiv i styrelsearbete under sin universitetstid och hoppas att kunskaperna hon fått via det ska vara till hjälp på North Sweden.

– Jag ser fram emot att skriva nyhetsbrev vilket garanterat kommer att lära mig mycket om nya områden som jag inte har kunskap om innan. Jag hoppas få lära mig mera om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) men önskar också att jag ska kunna bidra med kunskap om Finland eftersom jag anser samarbetet mellan Finland och Sverige som viktigt.  Mitt mål med praktiken är att få värdefulla kunskaper i hur man jobbar i Bryssel med regionala frågor men jag ser också vikten i att lära mig de vardagliga arbetsuppgifterna på kontoret vilket jag hoppas ska vara till fördel i framtiden.

170905 SofiaLovisa 3

Från vänster: Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson

Lovisa har tidigare erfarenhet av arbete i London, praktik vid Sveriges Riksdag samt insyn i styrelsearbete och internationell politik från tid som programansvarig vid Utrikespolitiska föreningen Umeå. Med intresse för EU:s arbete och dess koppling till den regionala politiken menar Lovisa att praktikperioden kommer vara lärorik såväl personligt som yrkesmässigt.

– Det var mitt engagemang för en närbelägen utrikespolitik som fick mig att söka praktik hos North Sweden. Möjligheten att befinna sig i Bryssel där regionalpolitik möter EU är en fantastisk chans till att erhålla praktisk erfarenhet som är en viktig del av min utbildning. Mitt mål med praktiken är att utveckla nya, samt fördjupa befintliga intressen för dessa processer och jag ser verkligen fram emot en händelserik höst på kontoret.

05 Sep 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information