NSPA OECD Forum 14 mars

Tisdag 14 mars 2017 kl 08:30-15:30
Sveriges ständiga representation vid EU, Square de Meeûs 30, Bryssel


Den 14 mars, dagen efter den officiella lanseringen av OECD:s rapport om NSPA, bjuder NSPA:s Brysselkontor in till ett uppföljningsforum för regionala företrädare från NSPA-området. Målet med forumet är att fördjupa den gemensamma förståelsen för OECD:s Territorial Review om NSPA och kunna planera det gemensamma arbetet framåt med att implementera studien och dess rekommendationer.

För detta ändamål kommer vi, utöver en fördjupad diskussion om OECD-rapporten, att titta på NSPA i ett övergripande EU-sammanhang och de utmaningar som EU har att hantera, för att se hur NSPA kan säkerställa ett fortsatt stöd från EU och nationellt i linje med OECD:s slutsatser. Det hänger i sin tur ihop med de pågående diskussionerna om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik och EU:s nya politik för den arktiska regionen, som också kommer att diskuteras på forumet.

Utöver möjligheten till diskussioner med talarna, kommer det också att finnas en workshop för att diskutera nästa steg i det fortsatta arbetet inom NSPA-nätverket.

Registrering sker senast 3 mars via respektive regional kontaktperson samt Martha Bahta på North Sweden; martha.bahta@northsweden.eu

Se inbjudan med program för NSPA OECD-forum 14 mars (pdf) här

Läs mer om OECDs-studien lansering den 13 mars här


08 Feb 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information