Ny konsultation för EU-programmet kreativa Europa lanserad

EU-kommissionen har lanserat en konsultation för EU-programmet kreativa Europa. Syftet är att samla in feedback från professionella inom de kulturella och kreativa sektorerna för att förbättra programmet för framtiden för att kunna skapa ett ännu mer ändamålsenligt kommande EU-program.

Vi är nu halvvägs in i programperioden för Kreativa Europa och EU-kommissionen har lanserat en öppen konsultation för att utvärdera programmet. EU-kommissionen vill ha era synpunkter på Kreativa Europa. Hur har programmet hittills fungerat? Hur kan det förbättras ytterligare? Du som har erfarenheter av Kreativa Europa − använd möjligheten att uttrycka dina synpunkter!

Syftet med konsultationen är att få feedback om programmet från professionella inom de kulturella och kreativa sektorerna för att kunna skapa ett ännu mer ändamålsenligt kommande EU-program. Fokus för konsultationen är exempelvis frågor som:

Hur relevanta är programmets mål?
Hur effektiva är de insatser som gjorts för att uppnå målen?
Hur effektivt är programmets implementering?

Resultaten som presenteras kommer att användas för att lägga en grund inför framtida steg inom den kulturella och kreativa sektorn.  Resultatet av konsultationen kommer att sammanställas i en rapport. Informationen kommer även att användas tillsammans med en intern utvärdering för att Europeiska kommissionen ska ha underlag för att analysera nuvarande stödformer och utforma ett nytt stödsystem för de kulturella och kreativa sektorerna till EU:s kommande programperiod år 2021-2027.

Sista svarsdag är den 16 april 2017. 

Läs mer här på Europakommissionens hemsida 

Ett utdrag av formuläret finns här och som helhet här 

/Sanna Schumacher

 

31 Jan 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information