Ny plattform för den cirkulära ekonomin

Den 26 januari presenterade EU-kommissionen en rapport om vilka framsteg som gjorts kring de centrala åtgärderna i handlingsplanen om cirkulär ekonomi från 2015. I samband med detta presenteras en ny plattform för att utveckla nya finansiella verktyg för projekt inom den cirkulära ekonomin.

jrc-life-cycle-thinking-schema-640

EU-kommissionens livscykelperspektiv

Tillsammans med rapporten presenterades också ytterligare åtgärder för att säkerställa och underlätta övergången till en cirkulär ekonomi för medlemsländerna. Ett av dessa initiativ är en ny finansieringsplattform med Europeiska investeringsbanken (EIB), som förväntas att stärka sambanden mellan de befintliga instrumenten samt att utveckla nya finansiella verktyg för projekt inom den cirkulära ekonomin. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InnovFin-programmet (EU-finansiering för innovatörer), kommer att förstärka sin roll som viktiga aktörer inom den nya plattformen och fortsätta stödja förvandlingen till den cirkulära ekonomin.

Plattformen ska verka som ett forum där EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken, nationella investeringsbanker, institutionella investerare och andra berörda parter förs samman. Dess syfte är att:

– sprida kunskap om investeringsmöjligheter;

– upplysa om bästa praxis bland projekter;

– granska projekt och tillhandahålla rådgivning om projektens upplägg och ekonomiska potential.

Plattformen kommer att lanseras officiellt under en konferens om cirkulär ekonomi i Bryssel den 9-10 mars 2017.

Läs mer om EU-kommissionens senaste rapport om den cirkulära ekonomin på vår hemsida.

Läs mer om EU-kommissionens åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin här.

/Maria Sandberg

01 Mar 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information