Öppet samråd: vad förhindrar europeisk dataekonomi att bli verklighet?

Den inre marknaden är en av EU:s grundpelare, som har bidragit till stor tillväxt för medlemsländerna. Dock finns det fortfarande begränsningar som försvårar handel och utbyte över gränserna, och de digitala tjänsterna drabbas mest. EU-kommissionen lägger stor vikt på att förbättra det nuvarande tillståndet, därför har den tagit fram ett förslag om hur rättsläget ska förtydligas i och med dagens digitala samhälle.

opendataeconomy

En av de grundläggande delarna av förslaget gäller fria dataflöden. Enligt EU-kommissionen, måste alla kunna ha tillgång till alla data som finns för att maximera nyttan. Samtidigt måste medlemsländerna garantera att det finns ett starkt skydd för personuppgifter och personlig integritet. De preliminära beräkningarna visar att om de administrativa hindren minskar kan produktionen öka upp till 8 miljarder euro i BNP per år. Utöver detta, kommer dataekonomin att öka sysselsättningen inom EU samtidigt som runt 7,4 miljoner personer förväntas att få jobb inom den sektorn innan år 2020 enligt EU-kommissionens beräkningar.

För att förbättra den ekonomiska digitaliseringen inleder EU-kommissionen ett samråd med syftet att få in åsikter kring arbetet från berörda aktörer. Framför allt uppskattas synpunkter kring följande:

  • Dataåtkomst och dataöverföring;
  • Ansvarsskyldighet avseende databaserade produkter och tjänster;
  • Dataportabilitet.

Samrådet är öppet fram till den 26 april 2017.

Skicka in ditt bidrag här.

Läs mer om europeisk dataekonomi här.

/Maria Sandberg

01 Mar 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information