Övre Norrland har lägst långtidsarbetslöshet i Sverige

Hög arbetslöshet är ett problem i många europeiska länder. Under 2016 låg arbetslösheten i EU på 8,6 procent, men de regionala skillnaderna var stora. Lägst var arbetslösheten i Tjeckien på 4.0 procent och som högst i Grekland på 23.6 procent. När man ser till långtidsarbetslösheten var det Övre Norrland som presterade. Sverige låg långt under EU-snittet och Övre Norrland en av två regioner som uppvisade lägst andel långtidsarbetslösa i Sverige.

Sverige är på första plats bland EU:s medlemsstater när det gäller låg långtidsarbetslöshet på endast 19.2 procent tätt följt av andra nordiska länder så som Danmark och Finland. Bäst av alla regioner är Övre Norrland tillsammans med Småland med öarna som har lägst långtidsarbetslöshet i hela Sverige, detta presenterar EU:s statistikbyrå Eurostat i deras regionala årsbok för 2017. Studien visar att endast 0,9 procent av Övre Norrlands befolkning är långtidsarbetslösa, en siffra som står sig stark även i förhållande till resterande Europa. Sämst i undersökningen är en grekisk region som har en långtidsarbetslöshet på 22,5 procent.

Övre Norrland är utmärker sig på fler områden, tillsammans med en fransk region är regionen ensam om att ha högst andel kvinnor i arbete i EU. I Övre Norrland och den franska regionen är andelen arbetande kvinnor högre än andelen arbetande män, något som är ovanligt i jämförelse med resterande regioner.

I Eurostats regionala årsbok för 2017 sammanställs statistik över EU med mål att kvantitativt förklara påverkan av politiska beslut i en speciell region. Regionerna klassificeras efter NUTS principerna som är en definition framtagen av ministerrådet och parlamentet och delar upp regioner utefter folkmängd. Övre Norrland tillhör NUTS 2 regionerna som har en folkmängd mellan 800 000 och 3 000 000 invånare. Studien baseras på data fram till maj 2017 och innefattar statistik för EU-invånare mellan 15-74 år.

Ta del av hela Eurostats rapport här.

/ Lovisa Jonsson

 

02 Okt 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information