Pilotprojekt för turism

EU-kommissionen och European Travel Commission (ETC) vill bidra till en ökad turism till EU genom att upprätta ett gemensamt marknadsföringsforum för att stötta utvecklingen. EU-kommissionen kommer att finansiera plattformen med 8 miljoner euro.

Detta projekt syftar till att ge ett sammarbetsbaserat verktyg för marknadsföring som kombinerar de gemensamma målen för olika parter i exempelvis varumärkesfrågor.

Europa har en historia av att ha en ledande position kring internationell turism, exempelvis under 2014 gick 40% av all internationell turism till destinationer inom EU. I och med den allt mer intensiva globala konkurrens måste Europa bli ännu bättre på att profilera sig för att intensifiera turismen inom EU men även för att bibehålla den ledande positionen. Grundat på detta kommer marknadsföring med fokus på internationell turism ge bättre avkastning per person varför värdet av projektet betonas.

Kina och EU i fokus

Under pilotfasen, perioden juli 2017 – december 2018, kommer forumet att fokusera på den kinesiska marknaden och under 2018 mer specifikt inom ramen för EU och Kina.

Syftet med sammarbetet mellan EU och Kina är att öka och utveckla turismen och skapa et bredare ekonomiskt sammarbete inom området. Kina har en enorm potential inom turismen i Europa och är redan det tredje största ursprungslandet för utländska turister inom EU. EU-kommissionen kommer att finansiera plattformen med 8 miljoner euro. ETC:s uppdrag är att samordna och utveckla gemensamma marknadsföringsprogram för de befintliga verktyg och kanaler som används, men även utveckla sin egen verksamhet med ansvar för en rättvis och enhetlig ”Europa varumärke”.  För att som region kunna delta under pilotfasen måste man bidra med minst 250 000 euro för att använda strukturfonderna.

Marknadsföringsforumets åtgärder kan delas in i tre olika kategorier;

  1. Sammarbete för att främja bilden av Europa i internationella kampanjer och för partners, med en privat sektor som ansvarig för minst hälften av finansieringen. Kampanjer söker större medel för forumet.
  2. ETC:s marknadsföringsprogram som utvecklats av forumets partner (i synnerhet EU – Kina).
  3. Offentliga organisationer och privata företag får skräddarsydda sponsorsavtal som garantera synligheten för ett år.

En gemensam marknadsplan kommer att utvecklas under första halvan av 2017 och regioner bör anmäla sitt intresse för EU-kommissionen senast 1 mars 2017.

För mer information, läs mer på ETC:s hemsida
Läs mer om den gemensamma plattformen här

/Sanna Schumacher

 

 

 

09 Mar 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information