Skellefteå EFNS

Den 22–23 februari genomfördes Europaforum Norra Sverige i Skellefteå. Konferensen samlade 200 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordligaste länen att ta gemensamma ställningstaganden i EU-politiska frågor. På plats finns bland andra Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde, EU-parlamentarikern Jens Nilsson och representanter från OECD för att prata om rapporten för norra Sverige, Finland och Norge. Under konferensen antogs två positioner och även ett ”EU-handslag” mellan EFNS och regeringen angående EFNS roll i Sveriges EU-arbete där EFNS arbetssätt blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor.

170301 EFNS EB
Stort intresse när Europaforum Norra Sverige samlades i Skellefteå. Här öppnar Erik Bergkvist, ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten konferensen.

Detta var den 23:e upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS). Temat för konferensen var ”Regionen i EU - en union i förändring”.

Europaforum Norra Sverige är ett tillfälle att fördjupa sig i aktuella EU-frågor och samtliga talare berörde stora utmaningar som EU står inför. Brexit, att Storbritannien beslutat sig för att lämna EU, att skuldkrisen fortsätter i Grekland, omfördelningen av flyktingar mellan EU-länderna samt även starka protektionistiska tecken son finns i vissa EU-länder och hos Trumpadministrationen i USA var självklart något som diskuteras under konferensen.

– Frågan om EU:s framtid är mer aktuellt än någonsin. Samtidigt som vi ser splittring mellan medlemsstater efterfrågar regionerna mer utbyte och inflytande. Europa behöver mer samarbete, inte mindre, säger Erik Bergkvist, ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten.

Första regionala ”EU-handslag” mellan regeringen och Europaforum

170301 EFNS AL
Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister var inledningstalare på EFNS


Dagens inledningstalare var Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister berättade om de utmaningarna för EU och tog upp den aktuella situationen om Brexit.

Vi måste bli bättre på att berätta vad EU gör och vilka rättigheter som finns i och med EU-samarbetet. Det måste bli mer delaktighet bland medborgarna.

I slutet av Ann Lindes tal så ingick regeringen en överenskommelse med de fyra nordligaste länen om att deras arbetssätt genom EFNS blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor i det första regionala ”EU-handslag”.

Hur mår EU?
Det var en fråga som Katarina Areskoug, Chef på EU-kommissionen i Sverige försökte svara på där hon såg med oro på de ökade nationalismen och Brexit.

– Men samtidigt finns det klara motkrafter, den yngre befolkningen i Europa står upp för de friheter som finns. Det märktes tydligt i folkomröstningen i Storbritannien, de yngre ville inte ha Brexit, sa Katarina Areskoug.

Svenskt skogsbruk viktigt för Europa

Bioekonomin utvecklar svensk välfärd och bidrar till lösningen på klimatfrågan. Det menade Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna i sitt anförande under Europaforum i Skellefteå. Pär poängterade att vi måste skapa en insikt i EU om att den svenska skogen inte skövlas, så som sker på andra ställen i världen

– Inom EU finns en föreställning om att orörd svensk skog skulle vara en slags reningsapparat för koldioxid. Så är det inte, tvärtom slutar obrukad skog binda koldioxid, slog Pär fast.

En europeisk historia att dra lärdom av

Martin Hårdstedt, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, inledde Europaforums andra dag med en historisk tillbakablick på det europeiska samarbetet och vad vi kan lära oss av historien.

– Vi kan inte använda historien som facit, men vi kan ta lärdom av den. Det enda vi vet om framtiden är att den är lika med summan av det förflutna, sade Martin Hårdstedt.


170301 ungdomar EFNS
Elever från Anderstorpsgymnasiet ställer sina frågor till politikerna under en panel 

Ungdomar krävde svar i EU-frågor
Elever från Anderstorpsgymnasiet var inbjudna att ställa frågor till politikerna. Som en del av projektet ”EU på riktigt” har klassen djupdykt i EU-kunskap den senaste tiden, där de även analyserat EFNS positionspapper. I panelen stod fyra politiker som fick svara på frågor om allt ifrån migration till bioenergi, Arktis, och klimatförändringar.

Jonas Marklund, elev, undrade om vi från Sveriges horisont kan påverka migrationspolitiken. Robert Uitto, politiker, svarade att EU borde skämmas för den politik som förs. Jens Nilsson, EU-parlamentariker, och övriga tre i panelen ansåg att vi i Sverige måste visa på vilken resurs Sverige tillförs då utrikesfödda kommer till vårt land.

– Se på Baltikum, de säger sällan ja till att ta emot flyktingar, även om de har behov av att öka sin befolkning i arbetsför ålder, sa Jens Nilsson.

På konferensen diskuterades även Skogens betydelse för EU och Europa, med Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna där han lyfte vikten av att använda skogen på ett hållbart sätt för att kunna fasa ut fossila produkter.  Under dagarna diskuterades även det europeiska samarbetet: vad kan vi lära oss av historien? Vilka skillnaderna finns i Europa och vad medför det för utmaningar och möjligheter?

Hela konferensen finns att se i efterhand på Region Västerbottens hemsida.

EFNS gemensamma politiska positionsdokument
Under den tjugotredje upplagan av EFNS avslutades med att Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland antog två gemensamma politiska positionsdokument om fördelarna med en europeisk sammanhållningspolitik och att EU-finansiering till transportvägar måste sträcka sig till norra Sverige.

Under de två dagarna anordnades också parallella seminarier kring EU-relaterade perspektiv på infrastruktur i norr efter 2020, Arktis som en möjlighet för norra Sverige hållbar tillväxt, EU:s finansiella verktyg för att öka företagens investeringar i norr, Jämförelse mellan finsk och svensk politik för bioekonomisk utveckling samt en sammanfattning av OECD-rapporten för de nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge som poängterar de unika resurser och tillväxtmöjligheter som finns för glesbefolkade områden.

Läs mer om innehållet av de två positionerna i North Sweden nyhet

Läs North Swedens nyhet om CEF positionen här

Se konferensen i efterhand på Region Västerbottens hemsida

Läs mer om EU-handlaget mellan EFNS och regeringen

Läs mer om elevprojektet EU på riktigt

/Martha Bahta

 

01 Mar 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information