Skellefteå på besök juni

20–21 juni hade North Sweden besök av fyra stycken från skolledningen från Anderstorps gymnasium och Skellefteå kommun i Västerbotten i Bryssel. De två dagarna användes till att skapa större förståelse för EU och dess påverkan på kommunal verksamhet kopplat till utbildningsfrågor samt studiebesök på en av Bryssels gymnasieskolor.

170628skeåbesök

Tisdagen började med ett besök på NATO där de fick lyssna till Johan Sjöberg, Försvarsrådgivare, som berättade om NATO:s verksamhet och de svenska intressena i den allt mer aktuella försvarsalliansen. På det senaste toppmötet i Bryssel med EU:s stats- och regeringschefer diskuterades bland annat fördjupat försvarssamarbete i EU. Dagen fortsatte sedan med ett besök på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och norra Sveriges möjlighet till finansiering. Dagen avslutades på Sveriges ständiga representation i EU där de både fick information om hur de jobbar för att lyfta och bevaka svenska intressen på EU-nivå men även fick de chansen att träffa utbildningsrådet som berättade om aktuella frågor just nu på EU-agenda.

Morgonpigga träffade gruppen Marita Ulvskog, Europaparlamentariker som berättade om hur det är att arbete som svensk Europaparlamentariker. Marita Ulvskog är vice ordförande i sysselsättningsutskottet och jobbar mest med arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Gruppen fortsatt sedan förmiddagen med att lyssna till North Swedens direktör Mikael Janson där han berättade om verksamheten och aktuella EU-frågor som påverkar Norrbotten och Västerbotten, så som Arktiska frågorna där våra regioner är en unik länk mellan EU och Arktis.

Eftermiddagen fick gruppen möjlighet att göra ett studiebesök på en av Bryssels gymnasieskolor. 

Vill du också göra studiebesök i EU?

North Sweden hjälper våra huvudmän i norra Sverige med att planera och genomföra studiebesök i Bryssel. Utifrån gruppens intressen och målsättning hjälper vi till att formulera programmen och hitta de nyckelpersoner som är intressanta att träffa.

Läs mer hur North Sweden kan hjälpa till med studiebesök

För mer information kontakta Martha Bahta

28 Jun 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information