Socialdemokraterna i Norrbotten på besök hos North Sweden (1)

Tisdag förmiddag den 26e september var Socialdemokraterna i Norrrbotten på besök hos North Sweden European Office för att utveckla sin kunskap om regionernas roll i EU-politiken. Direktör Mikael Janson höll en presentation om verksamheten och dess viktiga roll i att lyfta fram Norrbottens och Västerbottens intressen på Brysselarenan.

171013 Norrbottens S-grupp

Mikael Janson visade på konkreta exempel där norra Sverige gjort en tydlig skillnad genom exempelvis nätverket Northern Sparsely Populated Area (NSPA) som idag aktivt påverkar beslut gällande norra Europas glesbygd samt genom arbetet för att Norrbotniabanan och den Bottniska korridoren ska få plats på EU:s framtida infrastruktursatsningar.

Anders Öberg, regionråd vid region Norrbotten menar att det är viktigt att resa till Bryssel och North Sweden för att lära mer och på plats få bredare bakgrund till aktuella frågor som debatteras och diskuters i Europa. Han säger att regionerna har en viktig roll i förändringen och utvecklingen av EU- processen och på de områden där regionerna behöver följa frågorna.

”Vi på hemmaplan kan i kontakterna med våra ständiga representanter i Bryssel bidra med att skapa förståelse för vårt perspektiv. Dessa frågor är en stor del av vår vardag och frågor som även diskuteras i kommunerna och region Norrbotten.”  sade Öberg efter besöket.

Träffen på North Sweden, regionens egen representation på plats i Bryssel och de andra besöken under de intensiva dagarna gav besökarna en bra bild av hur arbetet på plats sker, hur Norrbotten deltar och vilka frågor som just nu är de mest aktuella påpekade han fortsättningsvis.

Vi tackar Socialdemokraterna i Norrbotten för ett trevligt besök.

Vill ni läsa mer om besöket kan ni göra det här.

/Lovisa Jonsson

 

13 Okt 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information