Ta del av EU- kommissionärens Umeåbesök i efterhand

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, med ansvar för Energiunionen, gjorde ett heldagsbesök i Umeå den 31 mars. Nu kan du ta del av besöket i efterhand via hans inledande föreläsning på Umeå Universitet.

 170426monaECvice
EU-kommissionens vice ordförande Maros Šefčovič tillsammans med Mona Mansour, North Sweden och Hans Lindberg, ordförande kommunstyrelsen, under besöket i Umeå. 

EU-kommissionens vice ordförande Maros Šefčovič genomförde ett två dagarsbesök i Sverige 30-31 mars inom ramen för pågående Energiunionenturnén 2017 i EU:s medlemsländer. Syftet med mötet var att skapa bättre dialog med nationell, regional och lokal nivå om de nationella energi- och klimatplanerna samt om åtgärder på lokal nivå. En viktig aspekt för EU-kommissionen och vice ordförande Šefčovič är att föra Energiunionen närmare EU-medborgarna genom dialog med alla nivåer och i synnerhet med ungdomar.

Den 31 mars besökte EU-kommissionens vice ordförande Maros Šefčovič Umeå. Vid ankomst till Umeå hälsades Maros Šefčovič välkommen av Tomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten, och Katarine Riklund, pro rektor Umeå universitet.

170426EUvice
Hans Lindberg, ordförande kommunstyrelsen, i mitten, och Maroš Šefčovič, i en av Umeås elbussar under besöket.

Besöket inleddes på Umeå universitet och seminariet ”Energising Europe” där Šefčovič höll ett anförande om utmaningarna inom energiområdet, framstegen som hittills gjorts inom Energiunionen, och om de nya åtgärdsförslag inom vinterpaketet som presenterades 30 november 2016, samt medverkade i en Q&A-session med studenter från Handelshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen. Seminariet livesändes av EU-kommissionen.

Ta del av seminariet i efterhand här

Läs North Swedens tidigare nyhet kring besöket här 

Intervju med Šefčovič

/Sanna Schumacher 

 

 

26 Apr 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information