Tyck till om Erasmus+

Erasmusprogrammet firar 30 år! 

Tack vare Romfördraget har vi nu ett EU utan gränser, ett EU där människor kan röra sig fritt och lättare jobba eller studera utomlands. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har vi sett en ännu större öppenhet i Europa, där allt fler unga tar del av EU:s alla fördelar och möjligheter. De nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, som de senaste 30 åren har deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+ och tidigare program, något som inte skulle vara möjligt i Europa med stängda gränser.

ladda ned

Principen om fri rörlighet är en förutsättning för Erasmus+ och alla deltagare genom åren är ett utmärkt exempel på varför möjligheten att röra sig fritt i Europa är så viktig. Miljontals människor har fått möjligheten till nya erfarenheter och kunskaper som ett utlandsutbyte innebär. Allt detta är möjligt tack vare beslutet 1957 att främja fri rörlighet i Europa.

Europa ser inte ut som för 30 eller 60 år sedan, och det finns alltid mer att göra för att skapa större samhörighet. Därför vänder EU-kommissenen sig till dig – Erasmusgenerationen – för att lyssna till dina idéer hur framtidens Europa bör skapas tillsammans.

Dela dina idéer: vad kan EU göra för att hitta innovativa lösningar på problem? Hur kan Erasmus+ bygga starkare broar mellan länder och kulturer för att stärka samhörigheten?

Data kommer att användas för att jämföra förändringar i beteende, attityder och kompetenser hos elever och personal före och efter utbytesterminen eller studiebesöket inom EU.

Hör av dig och fyll i enkäten, även om du aldrig har deltagit i något internationellt rörlighet eller samarbetsprogram.

Undersökningen tar cirka 15 minuter. Vänligen följ denna länk för att svara på frågorna.

Läs mer om Erasmus+ här.

/Maria Sandberg

26 Apr 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information