Vad har EU åstadkommit under 2016

Vad har EU åstadkommit under 2016? 

Tidigare i år publicerade ”Junckerkommissionen” en vitbok innehållande fem olika scenarion för EU:s framtid som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör. Nu kommer ett komplement till vitboken i form av en rapport kring vad EU har åstadkommit under 2016.

EU-kommissionen har publicerat en rapport om vad EU åstadkommit under 2016. I rapporten redogör de för hur EU-kommissionen har arbetat för att genomföra sina prioriteringar under året som gått, vilka åtgärder de vidtagit för att nå mål som exempelvis främjandet av fler jobb, bättre tillväxt och investeringar. Rapporten fungerar som ett komplement till den vitbok som publicerades tidigare i vår. 

Rapportens huvudsakliga innehåll

Rapporten består av 10 olika huvudpunkter som alla visar på områden där EU under året har varit framgångsrikt. Genomgående för rapporten visar på ett mer digitaliserat EU och en ökad sammanhållning för att stärka unionen. Rapporten påvisar även vikten av att EU ska vara en tilltalande plattform i frågan om konkurrenskraft inom handel samt etableringen av ny företagssamhet. Vikten av en friktionsfri inre marknad presenteras då detta är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt.
Ytterligare områden som tas upp i rapporten är att EU behöver stärka sin utrikespolitiska profil i och med det förändrade världspolitiska läget i och med exempelvis annektieringen av Krim och situationen i Mellanöstern.

Läs en sammanfattning om vad rapporten visar här (PDF)
Läs rapporten som helhet här (PDF)

Läs North Swedens nyhet om vitboken om fem olika scenarion för EU:s framtid 

/Sanna Schumacher 

21 Mar 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information