Västerbotten inbjudna att tala om gruvindustri på OECD-konferens

Som en fortsättning på OECD-studien för NSPA området arrangerades den 5–7 oktober på initiativ av OECD en internationell konferens i Chile för gruvregioner i hela världen. Tomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten, var inbjuden som talare på konferensen ”Building a network to enhance productivity and well-being”. Genom att träffa aktörer och representanter från gruvregioner för kunskapsutbyte om frågor som är betydelsefulla för regioner och städer med gruvindustri fick de även möjligheten att stärka sin ställning internationellt som EU-gruvregion.

Bland deltagarna på konferensen för gruvregioner fanns både regionala och nationella representanter samt gruvindustrins olika aktörer. Dessutom var experter inom området och berörda organisationer på plats. Konferensen hölls i Chile den 5–7 oktober 2017 och organiserades av lokala partners med initiativ från OECD.

Konferensen är ett startskott för skapandet av en plattform för att dela erfarenheter och kunskaper för att utveckla ett strategiskt ramverk mellan gruvregioner och deras städer för att främja samarbete och öka produktivitet och hälsa berättade José Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för landsbygdsutveckling och regional utveckling och även ansvarig för den studie som OECD har gjort på regionerna i NSPA. Konferensen i Chile kan ses som en utlöpare av NSPA-studien där OECD nu fått upp ögonen för potentialen för gruvregioner och fortsätter att studera gruvregioner från ett internationellt perspektiv.

Detta var det första mötet arrangerat för gruvregioner där det diskuterades regionala utvecklingsfrågor för gruvregioner samtidigt som det fanns möjlighet för de olika aktörerna att nätverka. Gruvindustrin som är en mycket viktig sektor för våra regioner representerades av två regionala förmågor från Region Västerbotten. Tomas Mörtsell, vice ordförande för Region Västerbotten, deltog i en diskussion mellan intressenter om att förbättra internationellt samarbete för blomstrande och välbefinnande i gruvregioner. Jonas Lundström, enhetschef på näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten, var även han på plats och deltog i där en workshop om innovationsinitiativ i gruvregioner. 

171018konferensichile

Kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna och representanterna från olika delar av världen var givande enligt Tomas Mörtsell som kommenterade konferensen såhär:

- Jag har fått förmånen att vara svensk representant på den av OECD initiativet till ett globalt nätverk för regioner och gruvnäring. Jag har fått tillfälle att tala på temat hur kan man skapa utveckling och välstånd genom stora företagssatsningar lokalt och regionalt. Det har därtill varit mycket lärorikt att byta erfarenheter med bl.a. kanadensare, australiensare, finländare och chilenare. 

171016mortsellchile

Läs mer om konferensen i Chile här.

/Sofia Baumgartner

North Sweden har tidigare skrivit en artikelserie om råvaror i norr:

Läs del 1 av artikelserien härdel 2 härdel 3 här och del 4 här.

18 Okt 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information