Arctic Awards

För andra gången lanseras The Arctic Project Awards, ett pris med syfte att uppmärksamma goda exempel från det Arktiska området samt förespråka Arktiskt gränssamarbete. Vinnaren av årets upplaga kommer att presenteras under European Week of Regions and Cities, EWRC, 2018 i samband med seminariet som North Sweden tillsammans med European North Atlantic Arctic Partnership ska hålla som en del av det officiella programmet för EWRC den 9 oktober.

20180516Arctic Awards kopiera

Tävlingen är öppen för projekt som är finansierade inom fondprogrammen: Northern Periphery and Arctic, Interreg Botnia Atlantica, Interreg Nord, Kolarctic CBC och Karelia CBC. Detta året kommer tävlingen inrikta sig på två kategorier, nämligen:

  • Arktiskt Entreprenörskap: Riktad mot innovativa entreprenörskapslösningar för människor bosatta i nordliga klimat. Det kan bland annat innefatta matproduktion, turism kopplat till regionen, kreativa industrier samt entreprenörskap kopplat till den geografiska ursprungsbefolkningen.
  • Möjligheter kopplat till Arktiskt klimat: Innefattar projekt som innefattar innovativa lösningar kopplade till Arktiskt klimat. Exempelvis kan det vara lösningar inom transport-, bostads-, råmaterial- och gruvområdet.

Förutom pris för de två ovanstående kategorier ska även ännu ett pris tilldelas inom de två kategorierna med titeln ”Arctic Promise” till planerade projekt som visar på god framtida potential.

Har ni ett projekt som finansieras inom ovanstående program? Tveka då inte att ansöka till tävlingen via detta frågeformulär: 

Sista ansökningsdatum är 31 maj, glöm inte att alla ansökningar måste göras på engelska.

Läs mer om tävlingen här: 

/Andreas Andersson Kurdve

16 Maj 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information