Arctic Shorts: Fullsatt kortfilmskväll på Bryssels hetaste kulturplats BOZAR

Under kortfilmskvällen Arctic Shorts den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation. Arctic Shorts var en del av den årliga konferensen Arctic Futures Symposium som likaså arrangeras av International Polar Foundation. Tanken med Arctic Shorts var att i år även belysa sociala och kulturella frågor som viktiga näringar för regional utveckling i Arktis. Årets tema var Youth, varvid filmerna porträtterade unga människors liv i Arktis från olika perspektiv. Efter filmvisningen hölls en kort paneldiskussion tillsammans med två av filmskaparna, Anne Lalja Utsi från samiska filminstitutet och Martha Otte från Tromsö internationella filmfestivalen.

Den 27 november arrangerades för första gången Arctic Shorts i Bryssel som en del av Arctic Futures Symposium som organiseras av The Polar Foundation tillsammans med de arktiska partnerregionerna däribland North Sweden. Inför en fullsatt biosalong med plats för cirka 350 personer visades nio kortfilmer med temat ”ungdom” som på olika sätt belyste hur det är att vara ung i Arktis. Filmerna utspelade sig i olika arktiska regioner i Norge, Kanada, Färöarna, Island, Sverige och Grönland och berörde ämnen såsom historiskt förtryck av ursprungsbefolkningar, klimat, humor, sexuell identitet, politik, identitetssökande, glesbygd samt vänskap.

Filmen Vulkan var bidraget från norra Sverige

Det svenska bidraget var filmen Vulkan, som erhållit stöd från Film Västerbotten och är skapad av Ann Holmberg. Vulkan handlar om en ung flicka som letar efter svaret på livets mening och de stora livsfrågorna. Då huvudkaraktären befinner sig i Kiruna handlar filmen om vad människorna hon möter i samhället reflekterar kring och vad de anser är viktigt för dem. Dialogerna i filmen är baserade på riktiga samtal med människor som bor i Kiruna.

Kvällens program

Arctic Shorts modererades av Olivier Malvoisin från international Polar Foundation och inleddes av Alan Bowman som är biträdande chef för Kanadas representation för EU och Marie-Anne Coninsx, EU:s arktiska ambassadör. Marie-Anne Coninsx betonade vikten av främjandet av kulturen för att regional utveckling ska gå framåt i Arktis. Hon poängterade även vikten av att respektera invånarna i Arktis och lära av deras förhållningssätt till naturen samt ursprungsbefolkningarnas traditioner och kulturella yttringar. 

Arctic Shorts 1.2

Marie-Anne Coninsx, EU:s arktiska ambassadör

Efter filmvisningen följde en paneldiskussion, tillsammans med filmskaparna Asinnajag regissör av ”Three Thousand” och Sakaris Stórá, regissören av filmen ”Summer Night”. De berättade om själva skapandeprocessen av filmerna och framhöll att film som kulturform är ett medel för att sprida kunskap om en viss plats med tillhörande kultur och historiebakgrunden hos människorna som bor där. Paneldiskussionen modererades av Anne Lalja Utsi från samiska filminstitutet och avslutades med frågor från publiken.

xsdfsdf

Paneldiskussion om filmskapande i Arktis

 

Läs mer:

Arctic Futures Symposium

The international Polar Foundation

/ Stina Skoglöf

05 Dec 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information