Besök av Europa Direkt på North Sweden

Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt-kontoren i regionen. Europadirekt drivs som ett informationsnätverk av EU-kommissionen i syfte att sprida kunskap om EU. I dagsläget finns cirka 500 kontor runt om i Europa. Båda besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet och arbetsuppgifter i Bryssel och avslutades med intressanta frågestunder innan deltagarna gav sig vidare på andra besök vid EU:s olika institutioner i Bryssel.

Den 30 oktober besökte en stor delegation lärare från gymnasieskolorna i Skellefteå oss på North Sweden. Besöket som var en del i förberedelserna för att på skolorna öka intresset för det kommande Europaparlamentsvalet 2019 inleddes med en presentation om North Swedens verksamhet i Bryssel och hur vår region är representerad i EU. Påverkansarbete och intressebevakning är två av North Swedens viktigaste områden och vår kontorskoordinator, Julia Hanson, gav gruppen en genomgång för var beslut fattas och hur regionen kan påverka besluten.

bild 1

En del av lärargruppen från Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå

Den 5 november fick North Sweden besök av gymnasieelever från Västerbotten och det var också tänkt att Norrbotten skulle delta. Europa Direkt verkar nämligen i de båda regionerna. Tyvärr fick gruppen från Norrbotten problem med transporten till Bryssel.

Besöket inleddes med att Mikael Janson, direktör på North Sweden, berättade om vår verksamhet i Bryssel, hur vi representerar våra regioner, samarbetet med NSPA och hur det går att påverka besluten som fattas av EU. Efter Mikaels övergripande presentation berättade vår ena praktikant Michaela om hennes studieval, hennes roll som praktikant på North Sweden och lite om praktikantsamarbetet mellan de svenska regionkontoren som kallas MiniReg.  

Besöket avslutades med en frågestund där eleverna hade många funderingar, samt en rundvandring på kontoret.

bild 2

Elevgruppen från Västerbotten

Båda grupperna hade ytterligare studiebesök inbokade under resan, bland annat på några av EU:s institutioner inklusive möte med Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Vi på North Sweden tackar för besöken och hoppas att ni fick en fortsatt givande vistelse i Bryssel!

/Michaela Wikdahl

06 Nov 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information