EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

LIFE är EU:s miljöfond som stödjer åtgärder rörande miljö, naturvård och klimat inom hela EU. EU-kommissionens LIFE-program finansierar projekt i syfte att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer. Sedan år 1992 har LIFE medfinansierat mer än 4500 projekt över hela EU. Under den nuvarande finansieringsperioden 2014-2020 är det tänkt att LIFE ska bidra med 3,4 miljarder euro i syfte att skydda miljön och klimatet.

Målet med ReMiBar är att minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten och därmed skapa fria vandringsvägar i vattensystem vilket gynnar vattenlevande djur. ReMibar är ett resultat av ett samarbete under flera år tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen Norr- och Västerbotten, Havs- och Vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. ReMibar har nu blivit utsett av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i Europa med chans att vinna pris för att vara det bästa i hela EU i samband med prisutdelningen i Bryssel den 23 maj.

remibar_750x230

Projektgruppen ReMiBar håller upp EU-miljöfondens flagga ”LIFE”

Ida Schönfeldt, projektledare för Remibar Trafikverket, vill lyfta att det är samarbetet mellan samtliga partners som lett till ett lyckat projekt och menar att nomineringen, till ”bästa av de bästa- utmärkelsen” är ett kvitto på att gruppen åstadkommit något bra.

– Remibars avslut sätter dock inte punkt för åtgärdsarbetet i Norrbotten och Västerbotten. Det finns många fler hinder att ta bort och många andra miljöproblem att tackla och som vi ska arbeta vidare med, säger Sofia Perä, biträdande projektledare på Länsstyrelsen i Norrbotten, EU-projektet ReMiBar.

Läs mer om ReMiBar på LIFE-programmets hemsida här (engelska).

Läs mer om ReMiBar på Trafikverkets hemsida här (svenska).

Läs om EU-kommissionens LIFE-program.

Se en film (Youtube, 7 minuter) om hur ReMiBar åtgärdat 300 vandringshinder i 5 avrinningsområden i Norr- och Västerbottens län.

/Julia Hanson

14 Mar 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information