EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovation i offentlig upphandling

Den 17 maj äger ett EU-toppmöte rum i ordförandeskapet Bulgariens huvudstad Sofia som ska behandla västra balkanhalvöns (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, f.d. Jugoslaviska republiken Makedonien och Kosovo) eventuella anslutning till Europeiska Unionen. I anslutning till EU-toppmötet ska även ett informellt möte hållas där EU:s stats- och regeringschefer samt företrädare för EU-kommissionen diskuterar det digitala Europa och den förnyade agendan för FoU.

InnovativUpphandling

Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer. 

EU-kommissionen menar att medlemsländernas offentliga myndigheter gynnas av att i högre grad rikta sig mot nya innovativa lösningar som i framtiden leder till mer lönsamhet. Offentlig sektorns utgifter för offentlig upphandling uppgår idag till 14% av BNP. – Vid strategiskt utnyttjande av innovativa lösningar kan offentlig upphandling bidra till högre kvalitet och hållbar offentlig service och leda till ekonomiska och sociala fördelar. Det skapar efterfrågan på nya idéer och framväxten av innovativa start-ups. Vi är här för att hjälpa de medlemsstater som väljer att göra det, säger Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för den inre marknaden, industri och entreprenörskap. En större övergång till strategisk offentlig upphandling utgör ett mycket starkt verktyg för att stödja EU:s gemensamma målsättningar för exempelvis forskning och innovation.

EU:s lagstiftning inom området offentlig upphandling moderniserades år 2014 och EU-kommissionen lade fram ett initiativ i oktober 2017 för att effektivisera offentlig upphandling. Denna vägledning är ett komplement till dessa åtgärder. Guiden belyser hur och varför offentlig upphandling av nya innovativa lösningar kan bli ett mer ekonomiskt hållbart och lönsamt alternativ både för den offentliga sektorn, den innovativa sektorn och näringslivet. Den innehåller exempel på god praxis; exempelvis för att minska administrativ börda, justera urvalskriterier och utforma ett SME-vänligt betalningssystem för att bättre locka innovatörer till offentlig upphandling. Alternativa offentliga upphandlingsförfaranden kan specifikt tillgodose innovation (till exempel genom konkurrensdialoger, designtävlingar eller innovationspartnerskap). Investeringar i innovativa tekniker kan vara riskfyllda och därför lyfts det fram i vägledningen en rad exempel utförda av regioner och kommuner i Sverige där resultaten har varit positivt både ekonomiskt och långsiktigt.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, epost

Läs hela EU-kommissionens guide om effektivisering och ökad innovation i och med offentlig upphandling

/Andreas Andersson Kurdve

 

16 Maj 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information