Europaparlamentet bjuder in EU-medborgare att delta i konferens om den digitala ekonomins möjligheter och utmaningar

Den 25 april 2018 äger konferensen ”Utformningen av vår digitala framtid: den digitala revolutionens utmaningar” rum i Europaparlamentet i Bryssel. En gemensam digital marknad skulle kunna bidra med 415 miljarder euro årligen till Europas ekonomi och dessutom skapa nya jobb. Samtidigt som tekniken skapar ett nytt spelutrymme för företag och innovation kan dock en digital utveckling innebära att en klyfta uppstår inom EU där vissa medlemsländer hindras från att utnyttja tekniken i samma utsträckning som andra medlemsländer. Detta är frågor som kommer att diskuteras. Alla är välkomna att delta, så anmäl dig du också!

Hur kan EU bibehålla förtroendet hos medborgare, som dagligen använder internet för att hitta information eller läser nyheter, och samtidigt uppmuntra till innovation och att utveckla dataekonomin? Det är ett exempel på frågor som kommer att diskuteras av experter, beslutsfattare, intressenter och lagstiftare under konferensen den 25 april.

Under konferensen kommer panelerna att fokusera på:

- Investeringar i infrastruktur för uppkoppling och dataekonomi (5G, HPC och AI) och undvika en digital klyfta.

- Innovation i den digitala eran baserad på bättre tillgänglighet, användning och återanvändning av data.

- Fördelar, utmaningar och möjligheter för medborgarna som använder digitala tjänster och hur man ska behålla deras förtroende.

- En digital gemensam marknad för europeiska företag för att agera över gränserna i en rättvis miljö utan hinder.

Konferensen börjar kl 14.30, och dörrarna öppnar från 13.00

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Läs om Europaparlamentets utredningstjänst: The digital Economy In The EU (What Think Tanks Are Thinking), 2017-05-19 (en).

Läs mer på Europaparlamentet om den digitala inre marknaden.

/Julia Hanson

 

26 Mar 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information