European Week of Regions and Cities 8–10 oktober – en fullspäckad vecka med EU:s städer och regioner i fokus!

Mellan den 8:e och 10:e oktober hölls European Week of Regions and Cities (EWRC) här i Bryssel. Praktikanterna Maria och Eloïse besökte huvudtillställningen på SQUARE Convention Centre, där merparten av veckans konferenser hölls, och närvarade även vid två seminarier med fokus på Arktis.

Cafét på konferenscentret hade fått det passande namnet “cohesion café”. Förutom fika erbjöds utställningar som satte regioner och städer i fokus. Större program och initiativ så som Interreg och Cities4Europe fanns på plats tillsammans med representanter från en rad andra sammanhållningsprojekt som presenterade sina insatser för regioner och städer i Europa. Representanter från det EU-finansierade ungdomsinitiativet “the Road Trip Project”, där åtta ungdomar reser runt i en minibuss i Europa och dokumenterar annars okända men sevärda resmål, visade filmer från sina resor runtom i Europa.

Två seminarier med fokus på arktis hölls under veckan. Seminariet “Sustainable development of the Arctic for the benefit of all of Europe” fokuserade på kunskaps- och perspektivutbyte mellan Arktis invånare och utomstående intressenter, samt Arktis invånare sinsemellan med hållbar utveckling i fokus. Seminariet “EU Close to Mountains, Islands and Sparsely Populated Areas” belyste levnadsförhållandena på avlägsna öar, i bergskedjor samt glesbefolkade områden som utomstående ofta endast kommer i kontakt med i turistsyfte. Under konferensen behandlades både utmaningar och möjligheter, men även sammanhållningspolitikens betydelse i dessa områden.

Eloïse och Maria beskriver veckan som spännande och rolig, men också viktig. "Det var spännande och roligt att se, lyssna till och upptäcka sammanhållningspolitikens breda spektrum av projekt" säger Eloïse. "Att sammanhållningspolitikens resultat uppmärksammas och att kunskaper om den nytta som den gör för regionerna och Europa i stort sprids, är nog också viktigt för dess överlevnad politiskt" spekulerar Maria.  

30 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information