EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

Vetenskap & Allmänhet (VA) är nationell samordnare av festivalen ForskarFredag i Sverige sedan 2006 i samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova. Festivalen är den del av Europainitiativet European Researcher´s Night som i sin tur finansieras av Europeiska kommissionens program Horizont 2020.

EU-kommissionen har bidragit med 12 miljoner euro till 55 olika projekt inom 27 länder under 2018- 2019, av dessa medel beviljades föreningen Vetenskap & Allmänhet 184 000 euro för att organisera ForskarFredag i Sverige. Under 2017 besöktes European Researcher´s Night av uppskattningsvis 1 miljon besökare på olika platser inom Europa. Under European Researcher´s Night 2018 deltog totalt 28 städer inom Sverige och ca 300 städer i Europa.

I hemregionen arrangerades ForskarFredag i Luleå, Umeå, Skellefteå och Piteå, där de lokala aktiviteterna anordnardes av bland annat av science centers, Universitet, föreningar och forskningscenter.

ForskarFredag vill öppna upp ögon för forskning hos unga

Syftet med ForskarFredag är att presentera den forskning som bedrivs i Sverige inom olika områden samt att belysa betydelsen av forskning och innovation för samhället och människors vardag. Inte minst att skildra forskararbete från en rolig och spännande vinkel vilket kan locka barn och unga att intressera sig för forskning och högre utbildning i framtiden. Under ForskarFredag i norra Sverige fick därför besökarna träffa forskare i samband med workshops, tävlingar, utställningar, experiment och prova-på-aktiviteter. I Umeå arrangerades ForskarFredag på Umeå universitet och hade ca 700 besökare.

– Det här är ett jätteroligt sätt att sprida vad forskning är och få allt fler unga att bli intresserade. Det är också kul att träffa så många intresserade barn och ungdomar, jag blir alltid så fascinerad över hur nyfikna de är och hur spännande de tycker att forskning verkar vara, säger Jerker Fick, forskare vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, som medverkade vid årets arrangemang.

I Skellefteå var ett av många intressanta inslag ”innovativ användning av modern trådlös teknik med målet att få förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden”, där föreläsare var Karl Andersson, från centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Under ForskarFredag i Piteå fick gymnasieelever träffa lokala forskare från RISE Energy Technology Center (RISE ETC) samt Luleå Tekniska Universitet. 

– Forskarfredag är ett bra tillfälle för oss att under lättsamma former visa ungdomar exempel på vad vi gör inom RISE och intressera dom för framtidens energilösningar, säger Malou Petersson som forskar vid RISE ETC i Piteå.

Läs mer:

Forskarfredags hemsida

Vetenskap & Allmänhet hemsida

Marie Skłodowska-Curie Actions: European research night

Marie Skłodowska-Curie Actions: Beviljade projekt 2018-2019

/Stina

08 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information