Filmvisning av Sameblod på Sveriges Representation i Bryssel under EWRC

Tisdagen den 9 oktober under European Week of Regions and Cities (EWRC) hölls filmvisningen av Sameblod på Sveriges Representation till EU. Sameblod vann 2017 det prestigefulla LUX-priset som delas ut varje år av Europaparlamentet. Filmvisningen och kvällen arrangerades av Region Västerbotten, Butafilm samt Film i Västerbotten med stöd av North Sweden European Office. Det var ett populärt event som fyllde lokalen som tar 100 personer. 

Filmvisningen av Sameblod arrangerades av Region Västerbotten, Butafilm samt Film i Västerbotten med Stöd av North Sweden European Office som en del utav European Week for Regions and Cities (EWRC) och ägde rum i Svenska Representations lokaler i Bryssel. 

Fullsatt filmvisning

Filmvisningen startade med ett anförande av Nina Björby, ordförande för Kulturberedningen i Region Västerbotten och Oskar Natja Östergren, Bautafilm. Annika Hahn Englund. Sveriges ambassadör för Belgien tog till orda efter filmen då hon öppnade upp för mingel i foajén där det bjöds på norrländska specialiteter, däribland renkött ur en skål av samisk härkomst.Intresset för filmen var stort och representanter medverkade från bland annat Europeiska kommissionen, finska, svenska och grönländska representationen och andra EU-institutioner. 

Sameblod

Nina Björby och Oskar Natja Östergren bjuder filmbesökarna på renchips

– Det är fantastiskt roligt att det fått ett så stort genomslag och att vi genom filmskapande får sprida kännedom om vår del av Europa och kraften i kulturen från Västerbotten, säger Nina Björby, Region Västerbotten. Det är även ett tillfälle att öka människors kunskap om samernas historia och Sápmi.

Nina Björby underströk i sitt inledningsanförande hur Sameblod förenar historia, kultur och kulturarv. Frågor riktades till en av filmskaparna, Oskar Natja Östergren, Bautafilm, som delade sina tankar om filmen. En viktig tanke med filmvisningen var att visa på kulturen som en viktig näring för regional utveckling. Detta då exempelvis OECD:s territoriella studie för Northern Sparsely Populated Areas där Övre Norrland ingår, inte framhåller detta utan främst pekar ut traditionella näringar såsom naturresurser även fast norra Sverige har en stark kultur såsom den samiska. 

– Vi kan konstatera att den kreativa sektorn som samhällsutvecklare fortfarande saknar utrymme och därigenom går länet miste om en viktig tillväxtpotential, säger Nina Björby, kulturberedningens ordförande vid Region Västerbotten. Vi vill belysa detta genom att anordna ett arrangemang på plats i Bryssel, för att långsiktigt stärka kulturens och de kreativa näringarnas roll.

Sameblod

Sameblod är regisserad av Amanda Kernell och är hennes långfilmsdebut. Sameblod utspelar sig i norra Sverige och följer Elle Marja liv som ung same. Hon, tillsammans med andra samiska barn, skickas till en internatskola för att lära sig svenska och om Sveriges kultur och de tillåts inte att prata sitt eget språk. Elle Marja är duktig i skolan och vill vidareutbilda sig i Uppsala men får inte eftersom hon är same, de anses inte kunna leva och verka i det svenska samhället och kan inte ta till sig kunskap som andra svenska barn kan. Elle Marja och de andra samiska barnen får möta fördomar och rasism, vilket gör att Elle Marja beslutar sig att avsäga sig sitt samiska arv och rymmer till Uppsala. Sameblod belyser flera mörka skeenden som präglat samernas historia i Sverige och filmens handling är delvis baserad på regissörens familjs livshistoria. 

LUX-priset

LUX-priset är ett pris som delas ut varje år av Europaparlamentet sedan 2007. Syftet med priset är att uppmärksamma de utmaningar som finns inom Europa genom att visa upp de traditioner och kulturer som finns. Målet är att stärka den europeiska identiteten och främja den europeiska integrationen. Men även att upplysa och sprida de europeiska värderingarna. Film är ett bra sätt att nå ut till allmänheten och skapar diskussioner och eftertanke om ämnen som berör Europa, både historiska, nutida och framtida ämnen i Europa. LUX-priset möjliggör och underlättar för europeiska filmer att spridas till personer som annars inte kanske skulle få se filmerna. 

/Stina Skoglöf

Läs mer om filmen Sameblod och LUX-priset i vår tidigare nyhet

10 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information