Forskargrupp från Umeå Universitet på besök i Bryssel

Under 7–8 februari var en forskargrupp ledd av Matts Björklund och Petter Gustavsson från Umeå Universitet på besök i Bryssel. Syftet med studieresan var att få inblick i de program EU har kopplat till innovation och vetenskap, samt hur dessa skulle kunna gynna Umeå Universitet och dess forskning.

IMG_3742beskärd

Besöksgruppen med forskare från Umeå Universitet

Besök på North Sweden European Office samt föreläsning av ERRIN

Umeå Universitet är en av huvudaktörerna bakom North Sweden European Offices verksamhet varav de under torsdagen den 8e februari fick besöka vårt kontor i Bryssel. Under förmiddagen fick de ta del av hur vår verksamhet arbetar kring forskning- och innovationsfrågor samt lyssna till en föreläsning arrangerad av ERRIN och framförd av Pernille Dagoe. ERRIN är ett nätverk som arbetar med forskning- och innovationsfrågor ur ett regionalt EU-perspektiv för att koppla samman aktörer på området.

IMG_3740beskärd

Pernilla Dagoe redovisar ERRINs verksamhet och vad den kan tillföra Umeå Universitet

Hur arbetar Vinnova samt Sveriges ständiga representation i Bryssel?

På eftermiddagen fick gruppen lyssna på en föreläsning kring Vinnovas arbete som bedrivs i Bryssel. Dan Andrée på Vinnovas kontor i Bryssel redovisade kopplingen mellan EU och innovationsområdet och kommande ramprogram inom forskning och innovation, FP9 och hur det kan användas av regioner för att bidra till högre innovations- och forskningspotential.

Efter besöket på Vinnovas kontor fortsatte gruppen till den Sveriges ständiga representation i EU för att lyssna på en redovisning om vilka huvudsakliga forskningsfrågor inom FP9 som Sverige driver på i EU. Presentationen hölls av forskarrådet Per-Erik Yngwe.

IMG_3747beskärd

Dan Andrée för Vinnova i Bryssel

Mingelkväll för alumner vid Umeå Universitet

På kvällen anordnades sedan ett mingel för alumner vid Umeå Universitet på South Denmark House i Bryssel för alla som var intresserade med koppling till universitetet. Det var ett lyckat och uppskattat arrangemang med föreläsningar och tillbakablickar till studietiden för de som deltog.

Vi på North Sweden hoppas att besöket i Bryssel var givande och önskar representanter för Umeå Universitet varmt välkomna åter.

/Andreas Andersson Kurdve

Besök Umeå Universitets Facebook-sida här:

14 Feb 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information