Gränssamarbete Mexiko EU

Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Handelsavtalet som upprättades år 2000 har sedan införseln bidragit till en årlig ökning på ca. 8% inom handeln mellan parterna enligt EU-kommissionen. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

20180425EUMExico

Presskonferens för färdigställandet av avtalet där EU-kommissionär Cecilia Malmström för handel samt EU-kommissionär Phil Hogan för jordbruk och landsbygdsutveckling närvarade.

Vad innebär det nya avtalet?

Mexikanska tullar på importerade matprodukter har länge varit höga vilket har resulterat i att företag från EU har haft låga incitament att investera på marknaden. Tullarna på exempelvis matfåglar, som i nya avtalet ska slopas helt, har förut motsvarat upp mot 100% av varans ursprungliga pris.

Förutom att avlägsna tullar ska även tullförfaranden förenklas så att europeiska företag enklare ska kunna verka på den mexikanska marknaden efter införandet av det nya avtalet. Företag lokaliserade i EU ska även enklare efter avtalet kunna delta i upphandling för offentliga kontrakt i Mexiko, tack vare en klausul i avtalet som garanterar att den mexikanska staten inte ska diskriminera företag på geografisk grund.

Avtalet innehåller även en social kontext vilket i sammanhanget är en relativ nymodighet. Bland annat kräver avtalet att Mexiko upprätthåller mänskliga rättigheter samt arbetar för en hållbar miljö i enlighet med Parisavtalet från 2015. Avtalet innehåller även en klausul som fungerar som en ”korruptionsspärr”, vilket ska motverka utnyttjning av det nya avtalet på offentlig och privat nivå. Skulle inte Mexiko efterfölja korruptionsklausulen så kan den även användas av EU för att avbryta det tilltänka avtalet med negativa konsekvenser för båda parter.

Hur påverkas Sverige?

För Sveriges del så åtnjuter våra största industrier och deras exportmarknad redan goda tullomständigheter till Mexiko då dessa infördes för industri- och råvaruprodukter redan i förra avtalet som varit gällande sedan år 2000. Dock tillgängliggör avtalet tack vare förenklade tullregler att svenska företag (bland annat läkemedelsföretag) nu enklare kan etablera sig i Mexiko. Regelverken tekniska produkter ska samordnas mellan de båda handelspartnerna vilket underlättar för export av svenska (samt europeiska) fordon och maskiner till Mexiko. Avtalet introducerar även nya möjligheter för svenska dryck- och matproducenter att utveckla export till Mexiko som förut inte var ekonomiskt hållbart.

Svenska konsumenter kan även komma att glädjas av att mexikanska matvaror och drycker blir billigare och därav även möjligtvis mer lättillgängliga för gemene person att inhandla.

Det färdigställda handelsavtalet med Mexiko har godkänts av parterna och ska nu godkännas även av EU:s medlemsstater samt EU-parlamentet innan det träder i kraft.

/Andreas Andersson Kurdve

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här:

Läs EU-kommissionens faktablad med information kring handelsavtalet:

25 Apr 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information