Gymnasieelever från Skellefteå i Bryssel under studiebesöket ”EU på riktigt”

North Sweden fick den 17 oktober besök av elever från Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå genom projektet ”EU på riktigt” som Skellefteå kommun står bakom. North Sweden hade gjort ett program och guidade Axel Bergkvist och Klara-Lovisa Rogersdotter samt deras lärare Daniel Strömberg i Bryssel som fick möjlighet att besöka några internationella aktörer på Bryssel-arenan och öka sin kunskap om EU. De besökte bland annat Europeiska Kommissionen, Svenskt Näringsliv, Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation samt European Federation of Journalists (EFJ).

Gymnasieeleverna Klara-Lovisa Rogersdotter och Axel Bergqvist samt läraren Daniel Strömberg från Anderstropgymnasiet i Skellefteå besökte Bryssel och North Swedens kontor under den gångna veckan under deltagande i projektet ”EU på riktigt”, där det övergripande syftet är att öka kunskapen om EU bland ungdomar. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå kommun som finansierar samt väljer ut två gymnasieelever baserat på deras ansökan, Anderstorpsgymnasiet och North Sweden European Office som gör ett program och anordnar besöken.

Klara-Lovisa och Axel studerar sista året på samhällsvetenskapsprogrammet och ska skriva sitt examensarbete kopplat till EU varvid programmets besökstillfällen planerades utefter deras intressefrågor såsom pressfrihet, demokrati, EU:s ekonomiska samarbete samt handels- och Brexitfrågor. Genom sina dagar i Bryssel fick de en unik möjlighet att träffa EU-tjänstemän och andra som jobbar med EU-frågor på plats i den hektiska vardag som är för alla i EU, inte minst denna höst inför kommande Europaparlamentsval och uppstarten av förhandlingarna om nästa programperiod med mycket mera på agendan.

 bild 1

Daniel Strömberg, Axel Bergqvist och Klara-Lovisa Rogersdotter, utanför EU-kommissionen

Studiebesök hos olika internationella aktörer

Inledningsvis besökte eleverna North Swedens kontor, där direktör Mikael Janson berättade om North Swedens arbete i Bryssel samt varför det är viktigt att regioner finns representerade på Brysselarenan.

Dagen fortsatte sedan med ett besök hos Sveriges Ständiga Representation vid EU, där eleverna först träffade Ann-Charlotta Eriksson som berättade om institutionens uppdrag som svenska regeringens förlängda arm i EU. Åsa Person som arbetar med Utrikes-och säkerhetspolitik informerade om hennes arbete som rör frågor som berör handel, försvar, bistånd och utvecklingsfrågor samt om EU:s civila krishantering. Ellinor Edvardsson, samordnare för sektionen för ekonomiska och finansiella frågor beskrev arbetet med EU:s budget, skatte-och tullfrågor samt övriga ekonomiska frågor.

Därefter besökte gruppen Europakommissionen och Nicolai Andersson som arbetar på handelskommissionären Cecilia Malmström kabinett. Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, USA:s tullar mot EU:s stålindustri och övriga utmaningar inom EU:s handelsområde var några av de ämnen som eleverna fick berättat för sig.

På Svenskt Näringslivs kontor träffade gruppen praktikanterna Lisen Gunnarsson, Astrid Karlefors och Aras Amin som informerade om deras praktikantarbete på Sveriges största arbetsgivarorganisation. Under besöket diskuterades svenska företag förutsättningar i EU och hur olika utmaningar med Storbritanniens utträde ur EU kan påverka svenska företag.

 bild 2

Lisen Gunnarsson, Klara-Lovisa Rogersdotter, Axel Bergqvist, Aras Amin och Astrid Karlefors hos Svenskt Näringsliv

Därefter styrdes kosan mot Europaparlamentet där Bodil Valero som är parlamentsledamot i den gröna gruppen och arbetar i utskottet Committe on Civil Liberties and Home Affairs (LIBE) tog emot gruppen. Bodil Valero berättade om hennes vardagliga arbete och hur är aktiv i LIBE med frågor som rör mänskliga rättigheter, pressfrihet och migration.

Avslutningsvis fick eleverna träffa Mehmet Koksal, Yuk Lan Wong samt Camille Petite som är representanter för European Federation of Journalists (EFJ). EFJ är EU:s största journalistorganisation som företräder journalister från 44 länder och under besöket diskuterades journalisternas situation i Europa samt hur pressfriheten kan förbättras i EU:s medlemsländer.

Tankar efter besöken

Axel och Klara-Lovisa, som båda besökte Bryssel för första gången, tycker att ”EU på riktigt” är en bra möjlighet att få lära sig mer om EU. Vid besöken berättade tjänstemännen om sitt arbete och pågående processer men det fanns även utrymme att ställa frågor vilket var trevligt och lärorikt.

– Det är svårt att välja ett besök som var mest givande, alla var intressanta på sitt sätt, säger Axel.

– Jag har lärt mig massor av nya saker och har fått en större förståelse över hur EU fungerar. Tidigare tyckte jag att det var mycket med EU som var otydligt men efter ”EU på riktigt” så tycker jag att det har blivit mycket tydligare, berättar Klara-Lovisa.

– Vi har fått ny kunskap och inspiration som vi kan använda till vårt examensarbete, berättar Axel och Klara-Lovisa. Alla representanter har varit tillmötesgående och hjälpsamma och vi har fått svar och på våra frågor och funderingar. Vi kunde även kontakta dem om vi hade några ytterligare frågor eller om vi behöver hjälp med vårt examensarbete.   

Vi på North Sweden tackar för besöket från Anderstorpgymnasiet och önskar Klara-Lovisa och Axel lycka till med deras examensarbeten!

/ Stina Skoglöf

24 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information