Inbjudan till NSPA-forum 2018

North Sweden European Office tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, bjuder in till NSPA-forum 2018. Konferensen äger rum den 2–3 maj på Storhogna Högfjällshotell & Spa som är beläget i Vemdalen, Jämtland Härjedalen. Mot bakgrund av att EU-kommissionen samtidigt, den 2 maj, aviserat förslaget till den nya långtidsbudgeten för post 2020 kommer förstås mycket fokus att vara på att få de första reflektionerna på det rykande färska förslaget och vad det betyder för norra Sverige och hela NSPA.

En stor budgetpost i budgeten är EU:s regionalpolitik och det är av särskild betydelse för regionerna i NSPA hur det förslaget ser ut och vad som behöver lyftas fram från regionerna i de kommande förhandlingarna på vägen mot under de kommande åren slutgiltiga beslut om programperioden 2021—2027. Den andra dagen av forumet ägnas åt den diskussionen med de första möjliga analyserna som går att göra och diskussion om vad som behöver göras framåt. 

Den första dagen fokuserar på smart specialisering för regionerna i det nordligaste Europa och hur dels ta tag i rekommendationerna i OECD:s rapport om ökad samverkan kring NSPA-regionernas gemensamma potentialer, dels koppla det till EU:s aviserade fokus för nästa programperiod på den typen av gemensamma angreppssätt för regional utveckling. I linje med det ligger diskussionerna om en Arktisk investeringsfond i norra Europa för att skapa grundkapital för nödvändiga investeringar i det som kan skapa gemensam hållbar tillväxt i Europas nordligaste glesbefolkade områden.

Forumet vänder sig till alla med intressen i EU:s framtida regionalpolitik i norra Sverige samt näringslivsaktörer och akademi och andra aktörer med behov av och som kan dra nytta av mer samordnade satsningar, prioriteringar samt investeringskapital över gränserna i norr. 

Det preliminära programmet för forumet ser ut som följande:

2 maj 2018

14.00-14.10 Introduktion och öppning av NSPA Forum 2018

14.10-14.40 Smart Specialisation; dagsläget och vad som kan förändras till nästa budgetperiod post 2020, Representant från EU- kommissionen

14.40-15.10 Smart Specialisation och innovation i lågbefolkade områden, Jukka Teräs, Nordregio

15.10-15.20 NSPA:s samarbete inom S3, NSPA Coordination Group

15.20-15.40 20 minuters paus

15.40-16.10 EIB och investeringsplanen för Europa, Alexander Schenk, Head of Stockholm Office, EIB

16.10-16.40 An Arctic Investment Platform – State of Play och framtiden,Kristiina Jokelainen, Regional Council of Lapland

16.40-17.40 Workshop för byggandet av en Arktisk investeringsplattform för NSPA

17.40-18.00 Sammanfattning och framtidsutsikt

3 maj 2018

08.30-08.40 Sammanfattning av föregående dag

08.40-09.10 The Multiannual Financial Framework (MFF) och EU- Kommissionens budgetförslag, Jonas Eriksson, Swedish Institute for European Policy Studies

09.10-10.00 Intryck av det nya förslaget för långtidsbudgeten post 2020, samt dess betydelse för NSPA, NSPA Coordination Group

10.00-10.20 20 minuters paus

10.20-11.00 Paneldiskussion kring EU-kommissionens förslag om ny långtidsbudget, NSPA Steering Committee, Jonas Eriksson

11.00-12.00 Workshop – En första respons från NSPA angående förslag till ny långtidsbudget

12.00-          NSPA Forum 2018 avslutas

För att nå Vemdalen kommer busstransfer från Östersunds flygplats samt Östersunds stad äga rum på morgonen den 2:e maj. Busstransfern kommer även transportera tillbaka besökare till Östersunds flygplats den 3:e maj efter lunch. Mer information om registrering samt bokning av hotell kommer inom kort.

Vid frågor kontakta Mikael Janson: mikael.janson@northsweden.eu.

Läs hela programmet här:

26 Mar 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information