Näringslivsutvecklare från norra Sverige på besök i Bryssel!

Den 22 till 23 maj var yrkesverksamma näringslivsutvecklare från Skellefteå, Piteå och Älvsbyns kommuner på besök i Bryssel vilket anordnades av North Sweden. Gruppen bestående av 5 personer, som arbetat med projektet SMART tillväxt på hemmaplan, var bland annat intresserad av att lära sig mer om hur näringsliv och entreprenörskap i Norra Sverige uppmuntras av EU och vilka finansieringsmedel som finns tillgängliga för att främja tillväxt och nyföretagande där.

Gruppens program rivstartade den 22 maj med att Mikael Janson, direktör på North Sweden, berättade hur North Sweden, innefattande Västerbottens och Norrbottens regioner, driver viktiga frågor i EU, hur kontoret arbetar samt hur regionerna på hemmaplan påverkas och påverkar EU.

Därefter styrde kosan mot Vinnovas Brysselkontor där Anna Tranberg berättade om företagens specifika möjligheter inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Gruppen gavs även en intressant inblick i hur motsvarande program efter år 2020, Horizon Europe, kan komma att utformas.

Första besöksdagen avslutades med en visit på Europaparlamentet där gruppen fick träffa Marita Ulvskog, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Marita Ulvskog tog emot gruppen på sitt kontor i Parlamentsbyggnaden och bland annat berättade hon om utstationeringsdirektivet som hon arbetat mycket med i utskottsgruppen för sysselsättning och sociala frågor i EU-parlamentet där hon är vice ordförande. Efter besöket gavs gruppen en rundvisning i byggnaden.

 

IMG_3896

Marita Ulvskog, Socialdemokratisk EU-parlamentariker

Studiebesöket fortsatte dagen därpå med ett möte på Sveriges ständiga representation där Bengt Wennerstein, näringspolitiskt råd, berättade om hur Sverige jobbar i EU för att stärka regionernas företag. Bengt Wennerstein berättade även om vilka utmaningar som Sverige kan komma att möta i förhandlingar kring EU:s prioriteringar i och med nästkommande långtidsbudget gällande 2021-2027 samt om den svenska Regeringens strikta hållning gällande mer pengar till EU.

 

IMG_3900

Bengt Wennerstein, Näringslivspolitiskt råd på Reppen

Besöksgruppen träffade även Vilmos Budavari och Jànos Schmied från EU-kommissionens generaldirektorat GROW med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. De informerade om norra Sveriges möjligheter till finansiering för SME:s inom ramen för Cosme-programmet som är EU:s program för företagens konkurrenskraft och gav exempel på hur unga företag i norra Sverige kan gå tillväga för att ansöka om EU-medel.

Avslutningsvis besökte gruppen European Business network (EBN) som är ett paraplynätverk med certifierade företag- och innovationscenter samt organisationer utspridda över hela världen, som stödjer utveckling och tillväxt för innovativa entreprenörer, start-ups och SME:s. Natalie Merchand, EU-handläggare och Javier Echarri, VD, berättade om hur de arbetar med sina medlemmar och varför det är givande för företag världen över att ingå i EBN.

 

IMG_3908

Slutligen ett besök på EBN med VD Javier Echarri

Vi på North Sweden hoppas att studiebesöken varit givande, tackar för ert besök och välkomnar er hjärtligt åter till Bryssel och vårt kontor!

/Julia Hanson och Andreas Kurdve Andersson

23 Maj 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information