Norra Sverige nominerat att delta vid European Week of Cities and Regions 2018

Den 8 – 11 oktober äger European Week of Cities and Regions 2018 rum i Bryssel. För att sondera utifrån deltagarnas preferenser vad arrangemanget ska innehålla har arrangörerna valt att i år genomföra en omröstning för att välja ut 20 aktiviteter som ska äga rum under veckan i oktober. Norra Sveriges regioner och NSPA tillsammans med partnergrupperingen “European North Atlantic Arctic Partnership” deltar i röstningen med bidraget ”Sustainable development of the Arctic region for the benefit of all of Europe”.

COR-18-003-StaticVisual-slogan-banner-Twitter version kopiera

Glöm ej att gå in och rösta på de bidrag som Norra Sverige deltar med i #EURegionsWeek2018

European Week of Cities and Regions 2018 är en årligen återkommande tillställning där regioner och städer runt om i Europa får tillfälle att visa upp hur arbete kring tillväxt och sysselsättning på regional nivå bedrivs. Det är även ett tillfälle för att utbyta idéer kring lösningar på problem som kan uppstå och dylikt med andra regionala aktörer.

Under veckan kommer även en rad föredrag, seminarier, workshops och mycket annat av olika regionala aktörer presenteras i anslutning till arrangemangets övergripande tema. 20 stycken föredrag/presentationer ska plockas ut från en rad nominerade från de ansökningar som inkommit genom att delvis låta EU-medborgare gå in och rösta på vad de vill se presenteras under veckan.

Samarbetet European North Atlantic Arctic Partnership som utgörs av regionerna: Västerbotten och Norrbotten, Skottland i Storbritannien, region Lapland i Finland, North Norway, North Denmark samt region Jämtland Härjedalens nomineras genom seminariet: ”Sustainable development of the Arctic region for the benefit of all of Europe” som nu går att rösta på.

European North Atlantic Arctic Partnerships bidrag behandlar de arktiska regionernas potentialer samt hur EU bör gå tillväga för att försäkra tillväxt i dessa regioner samt hållbarhet för hela arktiska regionen. Med hjälp av konkreta exempel förklaras det hur regionerna, men även EU i sin helhet, stärks av samarbete i dessa regioner. I samband med presentationen så kommer även priset ”Arctic Award 2018” delas ut till det bästa gränsöverskridande regionprojektet i de Arktiska regionerna.

Det går att rösta på nomineringarna via hemsidan för European Week of Cities and Regions 2018 vars länk ni finner här:

Bidraget nominerat av European North Atlantic Arctic Partnership finns under kategorin ”Territorial development: regional, urban, rural” för arrangemanget ” Sustainable development of the Arctic region for the benefit of all of Europe ”och går att rösta på fram till 27:e april.

En annan nominering som norra Sverige är med och deltar i är ”Territories with geographic specificities: challenges, opportunities, policies” som även den finnes under kategorin ”Territorial development: regional, urban, rural” och arrangeras av ESPON EGTC och behandlar hur sammanhållningspolitik bäst kan användas i regioner med unika geografiska omständigheter.

Läs mer om European Week of Regions and Cities här:

Glöm inte att gå in och rösta på de bidrag North Sweden deltar i!

 

/Andreas Andersson Kurdve

18 Apr 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information