Norra Sveriges internetförsörjning framhävs i Eurostats årsbok 2018

EU:s statistikmyndighet Eurostat har publicerat ny statistik för europeiska regioner och städer i 2018 års årsbok. Eurostats uppgifter används ofta som underlag i planeringen av EU:s regionalpolitik och innehåller en rad olika uppgifter om regioners förutsättningar som bland annat rör ekonomi, hälsa och arbetsmarknad. Årsboken 2018 visar bland annat att Övre Norrland är framstående i försörjning av internet och bredband och är en av de regioner i EU som använder internet mest, då majoriteten av regionens befolkning använder internet dagligen tack vare den goda bredbandsförsörjningen.

Vad är syftet med Eurostats statistik?

Eurostat, som sammanställer statistik över EU:s regioner och städer vilken används som underlag till EU:s regionspolitik, publicerade den 18 september årets årsbok. Denna innehåller statistik om regionernas ekonomi, invånare, miljö, utbildning samt arbetsmarknad. Syftet är att få en mer djupgående detaljerad och kompletterande bild av EU, till skillnad från att enbart titta på statistik på nationell nivå.

Förutom EU:s 28 medlemsländer innehåller årsboken även statistik om EU:s kandidatländer Turkiet, Albanien, Forna republiken av Montenegro och Serbien. Även de länder som är medlemmar i europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) som, Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein finns representerade i Eurostats årsböcker.

Övre Norrland är en NUTS 2-region i Eurostats studie

Den regionala statistiken grundar sig på en klassificering av tre olika territoriala nivåer motsvarande statistiska territoriella enheter så kallade NUTS-regioner. Övre Norrland med Norrbotten och Västerbotten klassas i årsboken som en NUTS 2-region eftersom regionen har ett invånarantal mellan 800 000 – 3 000 000. Regionernas klassifikation tar hänsyn till deras demografiska, administrativa och fysiska förutsättningar och uppdateras vart tredje år.

RYB-Infographics-CH9

Urklipp från Eurostats årsbok 2018

Norra Sverige utmärker sig med bra tillgång till internet

Resultat från statistik kring digital ekonomi och det digitala samhället visar att 51 % av invånarna mellan 16–74 år i EU-medlemsländerna använde banktjänster på internet under 2017. Därtill att Övre Norrland har en väldigt bra tillgång till bredband jämfört med andra regioner i Europa. Den höga tillgången medför att 94 % av Övre Norrlands invånare använder internet dagligen samt att 9 av 10 invånare använder bankernas internettjänster, vilket är näst högst av alla Europas regioner på delad plats med Hovedstaden i Danmark. Enbart Flevoland i Nederländerna använder internet i lite större utsträckning.

Läs mer:

Här hittar du årsboken i sin helhet

Här hittar du en sammanfattning av årsboken

Eurostats hemsida

/Stina och Michaela

25 Sep 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information