North Sweden pa P4

Förra veckan hälsade Per Vallgårda, reporter från P4 Norrbotten, på hos North Sweden för att höra hur kontoret arbetar med att företräda regionen på Brysselarenan.  Mikael Janson, direktör på North Sweden, gav i en intervju en överblick över verksamheten och belyste några exempel på frågor där North Sweden varit drivande i påverkansarbetet gentemot EU-institutioner vilket resulterat i goda resultat på hemmaplan.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Region Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet.

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

Gå in och lyssna på intervjun på P4 Norrbotten som ger en överblick över North Sweden European Offices verksamhet.

Lyssna på hela intervjun här:

 

/Andreas Andersson Kurdve

26 Apr 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information