North Swedens nya kollegor Niklas och Julia på plats i Bryssel

Innan sommaren fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel. Niklas Johansson kommer att arbete med policyområdet Forskning och Innovation samt med North Swedens strategiska kommunikation. Julia Hanson arbetar med policyområden som ryms inom Attraktiv Livsmiljö samt kommunikation och att samordna kontorets evenemang. Båda har tidigare varit praktikanter på kontoret så nu önskar North Sweden dem välkomna tillbaka!

Efter en skakig vår på kontoret när North Swedens två mycket uppskattade medarbetare Martha och Tony valde att gå vidare till andra arbetsplatser i Sverige är kontoret åter fullt bemannat.

120918-JuliaNiklas-Nyhet

Julia hanson och Niklas Johansson

Niklas har tidigare jobbat på olika positioner i innovationssystemet med finansieringsfrågor, avtalsfrågor, projektledning och policyutveckling och tar med sig dessa erfarenheter till North Sweden där han kommer att jobba med policyområdet forskning och Innovation. Han kommer närmast kommer ifrån RISE Research Institutes of Sweden där han jobbat med projektledning och kommunikation i större offentligt finansierade forskningsprojekt, främst inom Horisont 2020. Forskningsområdena har omfattat vind- och vågkraft, bioekonomi och hållbart mode.   

”Jag hoppas att mina praktiska erfarenheter av att driva H2020 projekt ska komma till nytta i policyarbetet. Innovationssystemen är väldigt komplexa och även små ändringar i policyn påverkar förutsättningarna för de som verkligen ska förverkliga policyn i regionerna”, säger Niklas.

Niklas, som kommer från Sunderbyn utanför Luleå, har läst Europakunskap och Ekonomi vid Göteborgs universitet och Regional Utveckling vid Blekinge tekniska högskola efter att ha varit praktikant på North Sweden våren 2014. Han kommer även att ansvara för att utveckla North Swedens externa kommunikation.

Julia Hanson utförde sin praktik på North Sweden våren 2018 och gjorde sig snabbt till en oumbärlig medarbetare. Hon har erfarenhet från olika yrken och har bland annat bott i Frankrike. Det senaste arbetet hon utövade, innan hon kom till North Sweden, var asylhandläggare på Migrationsverket i Malmö.

”Jag är väldigt glad och stolt över att få möjlighet att arbeta med att representera Norr- och Västerbottens intressen på EU-arenan för att stärka regionens utveckling och konkurrenskraft både nationellt och internationellt. Därför blir det kul att skapa kontakter och samarbeta med kollegor i regionerna samt lära av dem. På North Sweden kommer jag bidra med mina egenskaper att snabbt sätta mig in i olika frågor, vara flexibel och social i mötet med olika aktörer här i Bryssel. Något som är fint med att bo i Belgien men jobba på ett svenskt kontor är att jag känner mig hemma som en europé men har ett hjärta som bultar för norra Sverige”, säger Julia.

Julia som kommer från Boden har en studiebakgrund inom statsvetenskap och franska från Lunds Universitet. På kontoret kommer hon att ansvara för den regelbundna kommunikationen såsom nyhetsbrevet och att handleda North Swedens praktikanter. Därtill ligger frågor som ryms inom området Attraktiv Livsmiljö på hennes bord. Däribland hälsa, miljö, utbildning och kultur.

12 Sep 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information