Ökad batteritillverking i EU med Skellefteå i framkant

Ett år efter lanseringen av den europeiska batterialliansen är EU-kommissionens strategiska handlingsplan färdig. De första pilotanläggningarna för tillverkning av batterier håller på att byggas och ytterligare projekt har annonserats i syfte att etablera EU som den ledande aktören inom det strategiska området för batteriinnovation och tillverkning av batterier. I processen lyfts batterifabriken Northvolts etablering i Skellefteå fram av EU-kommissionen som en föregångare och framgångsrikt exempel.

Den europeiska batterialliansen (EBA) lanserades av Europakommissionen 2017 tillsammans med EU:s medlemsstater och industrin. EBA omfattar nu Europeiska kommissionen, intresserade EU-länder, Europeiska investeringsbanken och mer än 260 aktörer inom industri och innovation. Målet, som är en del i EU:s led mot att övergå till en renare energitillverkning, syftar till att skapa en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar värdekedja med hållbara battericeller i fokus. Detta kommer därtill att öka tillväxt och arbetstillfällen samt förbereda den europeiska industrin att främja EU:s klimatåtaganden enligt Parisavtalet.

För att förhindra att Europa blir tekniskt beroende av konkurrenter och för att utnyttja batteriernas potential att skapa sysselsättning, tillväxt och investeringar måste Europa dessutom snabbt agera i den globala kapplöpningen. Prognoser visar att batterimarknaden kan vara värd 250 miljarder euro per år från och med 2025. Enbart för att täcka efterfrågan i EU kommer det, enligt försiktiga beräkningar, att krävas minst 20 storskaliga tillverkningsanläggningar för battericeller i Europa.

Den europeiska batterialliansen (EBA)

De hittills viktigaste resultaten av EBA är den strategiska handlingsplan för batterier som antogs i maj 2018 och de industriinvesteringar som annonserats i fråga om batterimaterial och battericeller. Europakommissionens nyligen antagna strategiska handlingsplan medför lagstadgade krav för att öka de europeiska företagens konkurrenskraft och en rad åtgärder som ska hjälpa EU:s medlemsstater att skapa innovativa och hållbara projekt för batteritillverkning i EU. Åtgärderna gäller bland annat tillgång till råvaror, forskning och innovation, kompetens, samt ett regelverk för att se till att de batterier som släpps ut på marknaden inte bara är konkurrenskraftiga, högkvalitativa och säkra utan också hållbara och återvinningsbara.

Själva handlingsplanen bygger på diskussioner med viktiga berörda parter inom industrin, intresserade medlemsstater och Europeiska investeringsbanken. Nu kommer de första pilotanläggningarna för batteritillverkning att byggas och ytterligare projekt planeras vilket kan leda till att EU blir den ledande etablerade aktören inom innovativ tillverkning av batterier.        

Batterifabrik i Skellefteå i framkant

Batterifabriken Northvolt grundades 2016 med uppdraget att bygga världens grönaste batteri med ett minimalt kolavtryck och de högsta ambitionerna för återvinning, för att möjliggöra en europeisk övergång till förnybar energi. Efter att noggrant ha studerat 10 kommuner i Sverige och Finland för att etablera litiumjonbatteriet, ska Northvolt etableras med den stora fabriken ”Northvolt Ett” i Skellefteå samt en demonstrationslinje och forskningsanläggning, ”Northvolt Labs” i Västerås. Northvolt fick i juni 2018 miljötillstånd för Northvolt Ett i Skellefteå där markberedning nu påbörjats. Produktionen förväntas komma igång under andra delen av 2019.

Northvolt har också i samspel med EU-kommissionens arbete erhållit finansiering från Europeiska Investeringsbanken, EIB, för sin satsning. Bakom EU:s fokus på att ta upp den globala kampen om framtidens elbilsmarknad står EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för EU:s energiunion, Maroš Šefčovič, som under 2017 besökte Umeå och Västerbotten och bland annat fick ta del av regionens arbete med etablering av klimatsmarta datacenter och batterifabriker. 

BMW-gruppen, Northvolt och Umicore har bildat ett gemensamt teknikkonsortium för ett nära samarbete i den fortsatta utvecklingen av en komplett och hållbar värdekedja för battericeller till elfordon i Europa.

Här kan du läsa om EBA

Läs hela kommissionens pressmeddelande

Läs om Northvolt

Läs om EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič’s besök 

/Michaela Wikdahl

23 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information