Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

Under tisdagen den 9 september avgjordes den årligt återkommande tävlingen RegioStars Awards under European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel. Tävlingen identifierar och väljer ut de bästa sammanhållningspolitiska projekten i fem olika kategorier:

  • Åtgärder för industriell övergång
  • Insatser för att sprida en koldioxidsnål livsstil
  • Förbättrade och mer tillgängliga offentliga tjänster
  • Långsiktig hantering av migration
  • Bevarande av EU:s kulturarv

I regi av EU-kommissionen genomförs RegioStars Awards varje år. Detta år inkom totalt 102 ansökningar till tävlingen. En oberoende jury valde ut en vinnare i varje kategori med utgångspunkt i kvalifikationer som hållbarhet, samverkan, påverkan och innovativ individualitet.

OSIRIS Interreg’s projektpartner, den portugisiska regionen Fundão, tog hem första pris i kategorin ”Åtgärder för industriell övergång”. Detta då OSIRIS Interreg och Region Västerbotten arbetat gediget med regional utveckling genom samarbete. Priset är både en milstolpe för regionen Fundão och ett kvitto på att samarbetet är ett viktigt verktyg för regional utveckling.

Business and Shared service center

Det vinnande projektet som kallas ”Business and Shared service center” syftar till att driva innovations- och investeringsstrategier framåt och genomförs lokalt i den portugisiska regionen. Projektet har på fyra år skapat 500 nya arbetstillfällen i en ort på landsbygden med mindre än 15 000 invånare. Projektet stöttar utvecklingen av initiativ till yrkesmässig omskolning, framförallt inom digital kompetens, och har också drivit utvecklingen av ett nytt regionalt ekosystem som resulterat i 68 stycken nystartade företag och mer än 200 näringslivsprojekt.

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman, säger såhär om utmärkelsen: ”Det är glädjande att ett projekt från en mindre stad tar hem utmärkelsen och visar på vad samverkan och samskapande kan generera i. Ett gott exempel och ett kvitto på att det arbete som genomförs inom ramarna för OSIRIS Interreg ger avtryck”

OSIRIS Interreg

OSIRIS är ett interregionalt samarbetsprojekt som består av en partnergrupp med 7 regioner från hela Europa, varav Region Västerbotten är en av projektets ledande partners. Syftet med projektet är att implementera planer för social och öppen innovation, samt att lösningar på framtidens samhällsutmaningar designas med hjälp av en medborgardriven utveckling i ett regionalt och internationellt ekosystem där alla samhällsgrupper har en stor betydelse för processen.

Här kan du läsa mer om RegioStars Awards

Här kan du läsa mer om OSIRIS Interreg

/Michaela Wikdahl

10 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information