Raw Material Week 2018

Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Materials Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsbaserade industrier.

Raw Materials Week samlade intresseorganisationer, forskare, företag och andra aktörer verksamma inom råmaterialindustri och relaterade aktiviteter. Raw Materials Week har arrangerats sedan 2016 och konferensen EIP Raw Materials sedan 2012. 

Hållbara lösningar inom gruvindustrin
Efterfrågan på mineraler har ökat kraftigt, då de används till att skapa förnybara energilösningar som solenergi paneler och batterier. Hur man försonar utvinningsindustrins behov med skydd av ekosystem och biologisk mångfald var temat vid ett seminarium. Där riktades ljus mot positiva effekter som en gruvetablering kan bidra med och som kan uppväga negativa effekter. De metoder och tekniker som används idag är bättre, dessutom strävar industribolagen efter att minimera de negativa konsekvenserna på miljön och närområdet.

rawm-test

Fiona Solomon, VD för Aluminium Stewardship Initiative, diskuterar hållbara produktionskedjor

Forest-Based Industries 2050
EU:s skogsbaserade industrier är globalt konkurrenskraftiga och medlemsländerna EU-28 är en av världens främsta träproducenterna med stor ekonomisk betydelse för många medlemsstater. Vilka som är de viktigaste frågorna i den skogsbaserade sektorn var därmed en punkt som återkom tillsammans med vikten av att i framtiden utarbeta strategier för att behålla konkurrenskraften samtidigt som industrin går mot 2050-målen.

RMW Panel-test

Paneldiskussion om skogsbaserade industrier

En översikt över skogssektorns nuvarande tillstånd presenterades för att identifiera nyckelfrågor som behöver hanteras för att behålla och förbättra sektorns konkurrenskraft. Punkter som togs upp under seminariets första del var bland annat hur många olika produkter som produceras av trä idag och att den cirkulära ekonomin inom sektorn måste förbättras i framtiden för att sektorn fortsatt ska vara konkurrenskraftig. Sverige är ett viktigt land för Europas skogsindustri. Rundvirke, sågat trä, pappersmassa, papper och pappkartonger är exempel på produkter som produceras i stora volymer i Sverige och där Sverige ligger i framkant.

Tytti Peltonen från finska Metsä Group berättade avslutningsvis med blicken lyft mot framtiden om deras projekt som syftar till att ta fram textilier ur träfibrer vilket minskar användandet av olja, bomull och viskos jämfört med dagens textilier. Genomgående under konferensen påpekades vikten av att industrin ska utvecklas i en mer hållbar riktning vilket finska gruppen Metsä Group gav ett fint exempel på med sin nyproducerade halsduk i träfiber. 

Metsä-test

Halsduk framställd av träfibrer från Metsä Group

Läs mer om Raw Material Week

För mer info kontakta Mona Mansour på North Sweden European Office.

/Stina Skoglöf och Michaela Wikdahl 

21 Nov 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information